Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

An old man gave me a tip he said
"Don't waste your time with politics" he said
"Just chase skirts instead"
"Life is too short, and you're almost dead" he said
"I met a woman once, I gave her my best shot"
"But never did I talk and talk and talk"
"If I had her back, I'd be as real as my age"
"I so don't blame them, I wouldn't do the same"
"But I can blame them, I'd sing her this"
Jeden starý pan mi dal radu, řekl
"Neplýtvej časem s politiky" řekl
"Místo toho se radši dívej po holkách"
"Život je moc krátkej a ty jsi skoro mrtvej" řekl
"Jednou jsem potkal jednu ženu, hodně jsem se snažil"
"Ale nikdy se mi to nepovedlo, mluvil jsem a mluvil a mluvil"
"Kdybych ji měl zpět, byl bych skutečný, stejně jako můj věk"
"Vůbec je neviním, neudělal bych to taky"
"Ale mohl bych je vinit, zazpíval bych jí toto"
And you want to be dressed in poetry
But imagery doesn't fit
And you want resizing
But darling dear get a grip
A ty chceš být zahalen v poezii
Ale metafory neplatí
A ty to chceš změnit
Ale drahoušku drahý musíš je dostat na svoji stranu
And I think what I just wrote is going over my head
I'm stealing lines from myself
And what I said was never said
It's just a lyrical lie
Made up in my mind
A přemýšlím nad tím, co jsem napsal, prochází mi to hlavou
Kradu řádky sám sobě
A co jsem řekl nebylo nikdy řečeno
Je to jenom lyrická lež
Vytvořena v mé mysli
And you want to be dressed in poetry
But imagery doesn't fit
And you want resizing
But darling dear get a grip
A ty chceš být zahalen v poezii
Ale metafory neplatí
A ty to chceš změnit
Ale drahoušku drahý musíš je dostat na svoji stranu
You're moving but not aware
You're drowsy without a care
Except keeping your whites behind your lids
And your lids are your best canvas
I can only imagine what you're painting, what you're painting
And your body on my mattress is proof
And your makeup on my pillow is proof
But do you think I am telling you the truth
Jdeš nevědomky dál
Jsi ospalý, ale je ti to jedno
Kromě nechávání bělma za víčky
A tvoje víčka jsou nejlepším plátnem
Můžu si jen představovat, co kreslíš, co kreslíš
A tvoje tělo na mé matraci je důkazem
A tvůj makeup na mém polštáři je důkazem
Ale myslíš, že ti říkám pravdu?
It's just a lyrical lie
Made up in my mind
Je to jenom lyrická lež
Vytvořená v mé hlavě
And you want to be dressed in poetry
But imagery doesn't fit
And you want resizing
But darling dear get a grip
A ty chceš být zahalen v poezii
Ale metafory neplatí
A ty to chceš změnit
Ale drahoušku drahý musíš je dostat na svoji stranu
And you want to be dressed in poetry
But imagery doesn't fit
And you want resizing
But darling dear get a grip
A ty chceš být zahalen v poezii
Ale metafory neplatí
A ty to chceš změnit
Ale drahoušku drahý musíš je dostat na svoji stranu

Text přidala kikushka01

Video přidala bedasong

Překlad přidala Binuse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Same Old Blood Rush With A New Touch

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.