Playlisty Kecárna
Reklama

Open Face Surgery - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I've learned to control my thoughts
ever since I recognized the first eavesdropper:
those who listen in on my thoughts,
my logic, my sanity
Naučil jsem se ovládat své myšlenky
Od té doby, co jsem poznal prvního tajného posluchače
Který naslouchá mým myšlenkám
Mé logice, mému zdravému rozumu
I cannot let them know I don't know
the verses, or converse in my head:
lash out at future foes,
banter with friends I've not yet met
Nemůžu jim dát vědět, že neznám
Verše nebo konverzaci ve své hlavě
Ostře kritizuji budoucí nepřátele
Škádlím se s přáteli, které jsem ještě nepotkal
The psychoaggressive minions of
your lord mock with laugher I can't hear,
with hidden scowls they admonish me
Psychoagresivní přisluhovači
Tvůj pán se posmívá smíchem, který nemůžu slyšet
Se skrytým zamračením mě napomíná
Nothing's sacred, Nothing's safe:
your filthy god is omnipresent,
this undying nonentity that haunts
my every waking dream
Nic není svaté, nic není bezpečné
Tvůj špinavý Bůh je všudypřítomný
Tahle nehynoucí nula, která straší
Můj každý probuzený sen
They watch me, his mortal flock,
they know me now by sight alone:
my thoughts are too well concealed...
Yet I sense more scrutiny
Sleduji mě, jeho smrtelné stádo
Znají mě díky osamělému pohledu
Moje myšlenky jsou velmi dobře skryté...
Teď mám pocit větší kontroly
Fleeting lucidity's too loud for me,
let me be my silent self:
our existences irreconciled
Letmá přehlednost je na mě moc hlasitá
Dovol mi být tichý
Naše existence jsou nesmiřitelné
Make them stop! I'm rotting fast...
The answer, painful though it may be,
is change
Zastav je! Rychle hniju...
Odpověď, může být bolestivou
Změnou
Alter my outer shell...
The listener's may not, then, know it's me
Open Face Surgery: short of pain
and long on masquerade
Ounce by ounce, lose a little weight
nip here, tuck there... So who needs eyelids?
Změň vnější obal...
Posluchači nemusí, pak, věz, že jsem to já
Otevřená obličejová chirurgie: krátkost bolesti
A dlouhá maškaráda
Unce po unci, ztrať menší váhu
Uštípni to tu, zaskousni se sem ...tak kdo potřebuje oční víčka?

Text přidala Raduwa

Video přidal atblatex

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Blasphemy Made Flesh

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.