Playlisty Kecárna
Reklama

Faceless Unknown - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Travelling through the veins of prior existance
Only to realize you've lost your bearings
Dragged beyond human receptiveness
Surrounded, reach for the portal of answers
Cestujíce žilami předchozí existence
Jen aby sis uvědomil, že jsi ztratil svá ložiska
Přetáhnut nad lidskou vnímavost
Obklopen, natáhni se k portálu odpovědí
Release the demon
Soar to far away wavelengths
Out of body, out of your mind
Free the subconscious and enter the light
Uvolni démona
Stoupej daleko od vlnových délek
Mimo tělo, mimo svou mysl
Uvolni podvědomí a vstup do světla
Tightrope walk alone
Faceless unknown
Jdi sám po laně
Neznámý bez tváře
Difficulties and discoveries
Incorporated to build as one
A basin of washed away memories
Forever filled
Obtíže a objevy
Společně tvoří jedno
Umyvadlo s odlavenými vzpomínkami
Navěky plné
Wrath of identities
Nailed to your forehead
Pick and choose the faces
That will have no features
Hněv identit
Přibitý k tvému čelu
Vezmi a vyber tváře
Které nebudou mít vlastnosti
Disguised but slowly unveiled
Wearing down
This subliminal frown
To probe the recesses
Of a once benign mind
Tainted in malignancy
Za maskou ale pomalu odtajeny
Sendavajíce
Toto podprahové zmrzačení
Kvůli proniknutelnému výběru
Kdysi begidní mysli
Poskvrněné zhoubným bujením
Everlasting search for resolve
Inner conflict inflict the afflicted
Věčné hledání po rozhodnoti
Vnitřní konflikt páchá škody
Interplantary secrets
Mesmerized, answers lost
To the wind
Uvnitř zakořeněná tajemství
Hypnotizované, ztracené odpovědi
Ve větru
Intoxicated with fury
Subside and dissolve
Over time
Endless time
Opojen vztekem
Ustup a rozpusť se
V čase
Nekonečném čase

Text přidala Raduwa

Video přidal atblatex

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Whisper Supremacy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.