Playlisty Kecárna
Reklama

Cold Hate, Warm Blood - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Late last night at rest with my mate
I'm visited by a victim of hate
A spectoral group, yet they're one and the same
They would never live
Nor would they have a name
A baby too young to walk or to talk
Rocked to sleep with a big, heavy rock
Becomes a tot with a baleful glare
Sucked from life by a shortage of air
Pozdě večer v klidu s mým kamarádem
Navštívila mě oběť nenávisti
Spektoární skupina, ale jsou jedno a totéž
Nikdy by nežili
Ani neměli jméno
Dítě příliš mladé aby chodilo nebo mluvilo
Ukolébán ke spánku s velkým, těžkým kamenem
Stává se děckem se zlověstným oslněním
Vysát životem kvůli nedostatku vzduchu
A child beyond time without gender
Metamorphing to surrender
Each shape for one older and still
No end to how each could be killed
Dítě mimo čas, bez pohlaví
Měnící se až to vzdá
Každý tvar pro jednoho sraršího a věčného
Žáný konec, kterým by každý mohl být zabit
By chance in the polyverse I'm all of these
Each to fall prey with unnerving ease
To who knows which ambiguous marasmus
It asked at once knowing
And unknowing the answers
Shodou okolností v poly verších jsem byl
Každý padne za oběť až nervozně snadno
Aby znal nejednozněčný marasmus
Požádal jenom jednou
A nezná odpovědi
To things far removed from my experience
Or need to know and thus it thanked me
For sparing it death's multiplicitous masques
And life's thankless laborious tasks
K věcem dávno odstraněným z mé zkušenosti
Nebo potřebuje vědět a tak mi poděkovat
Za šetřící násobné masky smrti
A bezduché pracné úkoly života
January, child born alas
February, still still frail as glass
March through a formative period you must
April child, in God, distrusts
May comes and goes and shortlived is the hope
June is the halfway mark of your rope
July child fears end of time
August child in slow decline
September, sense starts to fail
October's child, the burden ails
November's child malingers on
December's child is dead and gone
Leden, dítě se narodilo bohužel
Únor, stále, stále křehké jako sklo
Březen, přes formativní období musí
Duben, dítě v boha nevěří
Květen přichází a jde a krátká je naděje
Červen je půl cesty na laně
Červenec, dítě se bojí konce času
Srpen, dítě je v pomalém poklesu
Září, cítí, že začíná selhávat
Říjnové dítě, břemeno trápí
Listopad dítě simuluje
Prosinec, dítě je mrtvé a pryč

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal atblatex

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Whisper Supremacy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.