Playlisty Kecárna
Reklama

Heavy Burden - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dreaming of salvation, this is insanity
Fighting without a reason, killing men without a doubt
My mind is clear, I must must not die
Hope to return one day, but I make no promises
I feel no pain or fear, preparing myself as the world collapse
Bravery, I fly into the night!
Snící o spáse, toto je šílenství
Bojující bez důvodu, zabíjejíci muže bez pochyb
Má mysl je čístá, nesmím nesmím zemřít
Doufám, že se jednoho den vrátím, ale nic neslibuji
Necítím bolest ani strach, připravuji se když se svět hroutí
Odvaha, letím do noci!
For years I've been trying to reach, darkness consuming me
Seeing shadows of myself, emptiness is killing me
Who am I? This burden is too strong, I'm thinking this is the end
Celé roky jsem se snažil dosáhnout, temnota mě polyká
Vidím svůj stín, prázdnota mě zabíjí
Kdo jsem? Toto břemeno je příliš silné, myslím, že toto je konec
Soldiers live on hope but I see no end in this
Fighting without a reason, is this what I have become?
My mind is clear, I must must not die
Hope to return one day, but I make no promises
I feel no pain or fear, preparing myself as the world collapse
Soldiers march, into the night!
Vojáci žijí z naděje, ale já v tomto nevidím konec
Bojující bez smyslu, je tohle to čím jsem se stal?
Má mysl je čistá, nesmím nesmím zemřít
Doufám, že se jednoho den vrátím, ale nic neslibuji
Necítím bolest ani strach, připravuji se když se svět hroutí
Vojáci pochod, do noci!
For years I've been trying to reach, darkness consuming me Celé roky jsem se snažil dosáhnout, temnota mě polyká
Seeing shadows of myself, emptiness is killing me
Who am I? This burden is too strong, I'm thinking this is the end
What the hell have I become? A soldier in a promised land
Fight with pride, this burden is too strong, will I survive?
Vidím svůj stín, prázdnota mě zabíjí
Kdo jsem? Toto břemeno je příliš silné, myslím, že toto je konec
Čím jsem se sakra stal? Voják v zemi zaslíbené
Bojuj s hrdostí, toto břemeno je příliš silné, přežiju?

Text přidal Efai

Video přidal Efai

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Into the Glorious Battle

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.