Playlisty Kecárna
Reklama

Ukaž píseň na Facebook

In few words
There were waterworks
Like Niagra falls
When my heartbeat calls
V několika slovech
byla vodárna
jako Niagarské vodopády
Když mé údery srdce volaly
A poisoned pill
No more living will
In a soho rill
I am dressed to kill
Otrávená pilulka
nebude víc žít
v soho rill
jsem oblečen k zabíjení
So turn on your light
Abandon your right
And have fun tonight
In a pillow fight
Tak zapni svá světla
Opusť své právo
a dnes v noci se bav
v polštářové bitce
Don't be a dork
The dork of New ork
When the shits hits the fan
You should have a pirate plan
Nebuď ňouma
ňouma z New Yorku
Když hovna dopadají na ventilátor,
Měl bys mít pirátský plán
This is my battle song
Something must be going wrong
But i shan't be long
As the first that comes along
Tohle je má bitevní píseň
Někdy musí být špatně
Ale já nesmím být dlouhý
Jako první, co jde sám
You cry for the moon
But the love closed at noon
You were out of tune
Too light too much too soon
Pláčeš pro měsíc
Ale láska je blíž v poledne
Byla jsi rozladěná
Tak světlá, tak moc, tak brzy
In East river
Swims an indian giver
Sliver by sliver
With a lipstick shiver
V East River
Plave indiánský dárce
Tříska za třískou
S třesoucími se ústy
Summer rain
Never ending grain
Someone cut in twain
I took the 'A'-train
Letní déšť
Nikdy nekončící zrní
Někdo pořezaný v twainu
Beru vlak A
So turn on your light
Abandon your right
And have fun tonight
In a pillow fight
Tak zapni svá světla
Opusť své právo
a dnes v noci se bav
v polštářové bitce
Don't be a dork
The dork of New ork
When the shits hits the fan
You should have a pirate plan
Nebuď ňouma
ňouma z New Yorku
Když hovna dopadají na ventilátor,
Měl bys mít pirátský plán
This is my battle song
Something must be going wrong
But i shan't be long
As the first that comes along
Tohle je má bitevní píseň
Někdy musí být špatně
Ale já nesmím být dlouhý
Jako první, co jde sám
You cry for the moon
But the love closed at noon
You were out of tune
Too light too much too soon
Pláčeš pro měsíc
Ale láska je blíž v poledne
Byla jsi rozladěná
Tak světlá, tak moc, tak brzy
You cry for the moon
But the love closed at noon
You were out of tune
Too light too much too soon
Pláčeš pro měsíc
Ale láska je blíž v poledne
Byla jsi rozladěná
Tak světlá, tak moc, tak brzy
This is my battle song... Tohle je má bitevní píseň...

Text přidala stetinac1864

Video přidala stetinac1864

Překlad přidala stetinac1864

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Battle Song - The World's Saddest Song

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.