Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Cuchulainn - text, překlad

playlist

The Hound of Culann, the Hound of Ulster,
he is of the otherworld.
His father is God, Lugh Lamheada,
his mother Dectire is mortal.

Culann the smith was holding a feast
for the Ard Ri Conchobhar.
His mighty Hound had been unleashed
to guard the fortress’ mighty door.

Setanta arrived late at the gates.
He did not know of Culann’s Hound.
The Hound attacked and met its fate.
It lay there dead upon the ground.

Culann was angered when he learned,
his favourite Hound was no more,
but Setanta swore he’d stay at night
to guard the fortress’ mighty door.

He took up arms on the day,
which Cathbad declared auspicious.
He took up arms on that day,
would become famous but short lived.

On his first battle foray,
he killed the sons of Nechtin Seine.
Also on that fateful day,
he took his first battle frenzy.

His body begins to twist and turn.
His flesh revolves within his skin.
His features turn red one by one
and the slaying then begins.

He returned to Eamhain Macha
and threatened to destroy the town.
The naked women were then brought forth.
He then began to calm down.

He fell in love with Emer.
Her father was appalled.
“No warrior shall be with her
unless by Domhnall he is called.”

He went to train with Domhnall
and learned from him all that he could.
“You must go and train with Scathach.”
He bowed his head and said he would.

Having learned the martial arts,
he returned to claim the hand of Emer.
Her father, he quickly refused.
Cuchulainn showed his battle temper.
He entered the fortress
and left many of the warriors dead.
Emer’s father killed himself.
The lovers were made to wed.

Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann,
he is the son of a God.
Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann;
serpents and dragons he fought.

Cuchulainn solely defended Ulster
during the mighty war and tain.
When Maeve of Connaught invaded,
he stood his ground despite the pain.
He is called a tragic hero.
With Caladin, his Sword,
he killed his best friend Ferdiad
at the battle of the Ford.

Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann,
he is the son of a God.
Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann,
Cuchulainn, the Hound of Culann;
serpents and dragons he fought.

In Cuchulainn’s final fight,
a javelin was thrown at him.
It sliced his belly like a knife
and caused his innards to fall out.

He staggered to a nearby lake,
where he took a final drink.
A raven, who was drinking his blood,
tripped over his intestines.

The hero gave a last great laugh
and tied himself against a stone.
He faced his enemies standing up,
but he knew his life was quickly going.

For three days the foe were scared
until a crow perched on his arm.
An otter began to drink his blood.
“Cuchulainn is dead”, is what they said.

Text přidal Rhobar

Video přidal atblatex

Pes Culannův, Pes z Ulsteru,
z podsvětí přišel.
Jeho otec je bůh, Lugh Dlouhoruký,
jeho matka Dechtire je smrtelná.

Kovář Culann jednou pořádal hostinu
na počest krále Conchobara.
Jeho zlý pes byl odvázán,
aby hlídal u dveří pevnosti.

Sétanta přišel k branám pozdě
a nevěděl nic o Culannově psu.
Pes zaútočil, a to se mu stalo osudným -
- brzy padl mrtev k zemi.

Když to Culann zjistil, rozhněval se,
jeho věrný pes byl mrtvý.
Sétanta však přísahal, že zde zůstane přes noc
a bude hlídat u dveří pevnosti.

Jednoho dne se chopil zbraně
ten den pak Cathbad prohlásil za nadějný.
Toho dne se chopil zbraně,
aby se stal slavným, ale zemřel mladý.

Na den jeho prvního útoku
zabil syny Nechtina Seina.
Tento osudný den
ho také popadl jeho první válečný záchvat zuřivosti.

Jeho tělo se začalo kroutit a otřásat,
jeho maso se pod kůží hýbalo,
jeho rysy jeden po druhém rudly,
a pak začal řádit.

Vrátil se do Emain Macha
a hrozil, že zničí i město.
Přivedli tedy k němu nahé ženy,
pak se trochu uklidnil.

Zamiloval se do Emer,
ale její otec se zděsil.
„Žádný válečník s ní nesmí být,
ledaže by ho tak nazval sám Domhnall.“

A tak šel trénovat k Domhnallovi
a naučil se od něj co jen mohl.
„Teď musíš jít trénovat ke Scáthach.“
Sklonil hlavu a řekl, že půjde.

Po výcviku
se vrátil, aby požádal o ruku Emer.
Její otec však bez rozmýšlení odmítl.
Cúchulainn mu ukázal, jak se umí rozzuřit.

vstoupil do pevnosti
a za sebou nechal jen spoustu mrtvých válečníků.
Emeřin otec spáchal sebevraždu
a milenci konečně mohli mít svatbu.

Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
je synem boha.
Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
porazil hady i draky.

Cúchulainn bránil před válkou a zkázou
jen a pouze Ulster.
Když přijela královna Maeve z Connaghtu,
stál pevně na zemi navzdory bolesti.

Je nazýván tragickým hrdinou.
Svým mečem Caladinem
zabil svého nejlepšího přítele Ferdiada
v bitvě o brod.

Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
je synem boha.
Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
Cúchulainn, Pes Culannův,
porazil hady i draky.

V Cúchulainnově poslední bitvě
po něm hodili oštěp.
Probodl jeho břicho jako nůž
a způsobil to, že jeho vnitřnosti vyhřezly ven.

Dovrávoral k nedalekému jezeru,
kde se naposledy napil.
Havran, jenž pil jeho krev,
zakopl o jeho střeva.

Hrdina se naposledy zasmál
a přivázal se ke kameni.
Postavil s nepřátelům ve stoje,
ale věděl, že jeho život brzy skončí.

Po tři dny se nepřátelé jeho těla obávali,
až na jeho ruku usedla vrána
a vydra začala pít jeho krev.
„Cúchulainn je mrtev,“ je vše, co řekli.

Překlad přidala Caetrin

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.