Kecárna Playlisty
Reklama

The Glass Elevator (Walls) - EP - text, překlad

playlist Playlist
Break down your walls tonight
We're here to sing for you
Tear down your walls tonight
We're here to scream for you
(2x)
Dnes v noci zničte vaše stěny
Jsme tady abychom zpívali pro vás
Dnes v noci strhněte vaše stěny
Jsme tady abychom křičeli pro vás
Cold as ice on the darkest December
Spark a flame from a small burning ember
Trapped inside of this prison made of mirrors

Studený jako led v nejtemnějším prosinci
Jiskra plamene z žhnoucího popela
Uvězněni uvnitř tohoto vězení ze zrcadel
As I wait for that spark to ignite me
Try to break through these walls that surround me
I'm trapped inside of this prison made of mirrors
Jak jsem čekal až mě jiskra zapálí
Pokusit se prolomit tyto zdi, které mě obklopují
Jsem uvězněn uvnitř tohoto vězení ze zrcadel
I look to the sky
But my walls keep building higher
I'm surrounded by creations
I need to feel alive
Dívám se do nebe
Ale mé stěny udržují budovu vyšší
Jsem obklopen výtvory
Potřebuji se cítit naživu
I look to the sky
But the answers all around me
Oh I don't know why, I have to try
To take hold of my life
Dívám se do nebe
Ale odpovědi všude kolem mě
Ou nevím proč, musím to zkusit
Udržet svůj život
The worst part of all
Is I'm the one who holds the key (holds the key)
Prison of my mind
Only purpose sets me free
Nejhorší ze všeho
Je, že já jsem ten kdo klíč drží (klíč drží)
Vězení mé mysli
Jediný smysl osvobodit mě
And I have no purpose at all
I'm floating and hoping
For something to come break my fall
I've lost my mind
I've lost it all
A já nemám vůbec žádný smysl
Pluji a doufám
Pro něco co zlomí můj pád
Ztratil jsem rozum
Ztratil jsem to všechno
Now repeat after me Nyní opakujte po mně
I walk
I breathe
I live
A lie
(4x)
Chodím
Dýchám
Žiji
Lež

Text přidala WhatIsMyName

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Skratchy

Je zde něco špatně?
Reklama

Limitless (EP)

Reklama

Crown The Empire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.