Playlisty Kecárna
Reklama

Into Temptation - text, překlad

playlist Playlist
You opened up your door
I couldn't believe my luck
You in your new blue dress
Taking away my breath
Otevřela jsi dveře
Nemohl jsem uvěřit svému štěstí
Ve svých nových modrých šatech
Sebrala mi dech
The cradle is soft and warm
Couldn't do me no harm
You're showing me how to give
Kolébka je měkká a teplá
Nemohla mi ublížit
Ukazuješ mi, jak dát
Into temptation
Knowing full well the earth will rebel
Into temptation
In a muddle of nervous words
V pokušení
Dobře ví, že se Země vzbouří
V pokušení
Ve zmatku nervózních slov
Could never amount to betrayal
The sentence is all my own
The price is to watch it fail
As I turn to go
You looked at me for half a second
An open invitation for me to go
Nikdy by nečinila zradu
Tato věta je celá má vlastní
Cena je vidět selhání
Jak zase jdu
Ty ses na mě podívala na půl vteřiny
Vyzvala mě jít
Into temptation
Knowing full well the earth will rebel
Into temptation
Safe in the wide open arms of hell
V pokušení
Dobře ví, že se Země vzbouří
V pokušení
Bezpečné pro široké otevření náruče pekla
We can go sailing in
Climb down
Lose yourself when you linger long
Můžeme plachtit
Slézt
Ztratit sebe, když dlouho čekáme
Into temptation
Right where you belong
The guilty get no sleep
In the last slow hours of morning
V pokušení
Přesně tam, kam patříš
Provinilý nikdy nespí
V posledních vleklých ranních hodinách
Experience is cheap
I should've listened to the warning
But the cradle is soft and warm
Zkušenost je levná
Měl jsem poslouchal varování
Ale kolébka je měkká a teplá
Into temptation
Knowing full well the earth will rebel
Into your wide open arms
No way to break the spell, break the spell
Don't tell.
V pokušení
Dobře ví, že se Země vzbouří
Do Tvé široce otevřené náruči
Není způsob, jak zrušit kouzlo, zrušit kouzlo
Nepovídej.

Text přidal PavelGergela

Video přidala PajaOc

Překlad přidal PavelGergela

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Temple of Low Men

Reklama

Crowded House texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.