Playlisty Kecárna
Reklama

Monolith - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I lost my place in lives
Even in this morning, I see the sun goes down
Whatever you say "I leave the dream here right now"
Ztratil jsem své místo v životech
I dnes ráno vidím, jak slunce zapadá
Cokoli řekneš „nechávám ten sen tady“
You know (I'm gone) won't stop (stay here)
Tell me what do you want you want me to be
My skin (you touch) this way (I seek)
I'm hiding away, hidind away from you
Ty víš (jsem pryč) nezastavím se (zůstaň tady)
Řekni, čím chceš, čím chceš, abych byl
Má kůže (dotýkáš se) takhle (hledám)
Skrývám se, skrývám se před tebou
Now break away
your weapons of hate will crush all the hearts that you've won
Right away, there was nothing to change, nothing can change what you've done
I break away with the past
Why won't you say it? Now I won't let you down
Destroy these weapons of hate
Teď se odtrhnu
Tvé zbraně nenávisti zničí všechna srdce, která jsi získal
Právě teď, nedalo se nic změnit, a nic nezmění to, co jsi udělal
Odtrhávám se od minulosti
Proč to neřekneš? Teď tě nezklamu
Znič ty zbraně nenávisti
I hear the voice through my body and soul
We may have been running the fucking circle
I break it all
All you point a gun at my head
We stand against the door
Slyším hlas skrz své tělo a duši
Možná jsme celou dobu běželi v kruhu
Všechno to ničím
Míříš na mě pistolí
Stojíme naproti dveřím
Break away, injecting the void
It's running and running and running my head
Brace yourself, brace yourself, I'm hiding away, hiding away from YOU!!!
We cut the code come together
Odtrhávám se, vstřikuji nicotu
Probíhá a probíhá a probíhá mi to hlavou
Vzchop se, vzchop se, já se skrývám, skrývám se před TEBOU!!!
Porušili jsme kodex
Now break away
your weapons of hate will crush all the hearts that you've won
Right away, there was nothing to change, nothing can change what you've done
I break away with the past
Why won't you say it? Now I won't let you down
Destroy these weapons of hate
Teď se odtrhnu
Tvé zbraně nenávisti zničí všechna srdce, která jsi získal
Právě teď, nedalo se nic změnit, a nic nezmění to, co jsi udělal
Odtrhávám se od minulosti
Proč to neřekneš? Teď tě nezklamu
Znič ty zbraně nenávisti
Now the bullet has entered you gun
I want you to point a gun on mu head
You have to pull the trigger
Just shoot and don't slip away
Teď kulka vstoupila do komory
Chci, aby jsi na mě namířil pistoli
Musíš zmáčknout spoušť
Prostě vystřel a tref se
Now break away
your weapons of hate will crush all the hearts that you've won
Right away, there was nothing to change, nothing can change what you've done
Teď se odtrhnu
Tvé zbraně nenávisti zničí všechna srdce, která jsi získal
Právě teď, nedalo se nic změnit, a nic nezmění to, co jsi udělal
I BREAK AWAY!
I BREAK AWAY!
I BREAK AWAY!
ODTRHÁVÁM SE!
ODTRHÁVÁM SE!
ODTRHÁVÁM SE!

Text přidal Vitas7

Text opravil Vitas7

Video přidal Vitas7

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Zion (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.