Playlisty Kecárna
Reklama

Catastrophe - text, překlad

playlist Playlist
Something has awakened
From deep inside of me
Něco se probudilo
Hluboko ve mně
Can't you see it? (What you've created)
Inside our soul (It's born, it grows)
My hate is a weed stuck deep in the dirt
You couldn't burn
Take me out from the inside
To make me everlasting
Pull you into the genocide
'Til it's done
Nevidíš to? (Co jsi stvořila)
V naší duši (je to zrozené, roste to)
Má nenávist je tráva hluboko ve špíně
Nemohla jsi hořet
Vzít mě zevnitř
Abych byl věčný
Vtáhni mě do genocidy
Dokud neskončí
Burn me alive
I will always revive
To take what's mine
Call it sin or crime
Something's awakened in myself
From deep inside of me
Spal mě zaživa
Vždy se oživím
Abych si vzal, co je moje
Říkej tomu hřích nebo zločin
Někdy se to ve mně probudí
Hluboko ve mně
You can't stop it (What you've created)
Can't hold me down (I'm activated)
My feet are machines that keep me on track
Attack, I'll never turn
Turn me out from the inside
Give me what I'm asking
Show me how to be a sacrifice
Die to rise
Nemůžeš to zastavit (Co jsi stvořila)
Nemůžeš mě držet dole (jsem aktivován)
Moje nohy jsou stroje, které se dál valí
Zaútoč, nikdy se neotočím
Otoč mě naruby
Dej mi, oč žádám
Ukaž mi, jak být obětí
Umři pro vzestup
Dragging the chains, pulling restraints
My body pains, determination remains
As you push me to the flames
I don't deny the claims and lies
When they call for my demise
Incinerate me, I wanna see you try
I wanna see you try
Táhnoucí řetězy, táhnoucí omezení
Moje tělo bolí, rozhodnost zůstává
Když mě táhneš do plamenů
Nepopírám vyjádření a lži
Když volají po mém zničení
Vyhoď mě, chci vidět, jak to zkoušíš
Chci tě vidět to zkusit
Take me to the grave
I ain't afraid, I never stay down
Keeping the faith, taking my own way now
Breaking the chains, I never stay down
Vezmi mě do hrobu
Nebojím se, nikdy nezůstávám dole
Udržuji si víru, beru to svým způsobem
Prolamuji řetězy, nikdy nezůstanu dole
But me alive but you will recognize
The same hate lies in another's eyes
Burn me alive but you only hurt yourself
Burn me alive
I will always revive
To take what's mine
Call it sin or crime
Something's awakened in myself
From deep inside of me
Ale jsem naživu, ale poznáš, že
Ta samá nenávist lží v cizích očích
Spal mě zaživa, ale zraníš jen sebe
Spal mě zaživa
Vždy se oživím
Abych si vzal, co je moje
Říkej tomu hřích nebo zločin
Někdy se to ve mně probudí
Hluboko ve mně

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ex_Machina

Reklama

Crossfaith texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.