Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Stars Will Fall - text, překlad

playlist

'Hear ye my words:
For there will come a time
when Men shall tire of the ceaseless
humiliations meted out to them
over countless eons by careless Gods.

And all Men shall rise up
as one against the tyranny of those Gods.
And the Gods themselves shall stand
powerless as their might fades away into nothingness.
Whilst the stars, the very symbols
of that might, shall fall as stones from the heavens.

And Men shall live by their own rules,
and thus shall they unwittingly herald
the dawn of the Dark Age.
The harmony that once existed
between Gods and Men and Nature shall cease,
and darkness shall fall upon the world.
Pay heed to these my words: The stars shall fall.

Adore me -- for I will be by your side
Praise me -- for my stars will shine so bright
Summon me -- for I will speak my truth
Worship me -- for I crave eternal youth

Oh god, why do you humble us so much?
Why do we have to abase ourselves?
Have we not always paid obeisance to you?
We will not suffer for all eternity!

I said adore me -- and I won't ravish your wives

I said praise me -- and I won't darken your lives
I said summon me -- and I won't take away your lives
I said worship me -- and I won't start a bitter fight

We will praise you no more -- for You are not worthy!
We will summon you no more --
for you are menacing our lands!

Without your people you are nothing at all
We will live by our own rules!!
The age of subjugation will end up from this day forth
It is time to say farewell

And as it was foretold
Men denied their Gods, their gifts,
Their favours and their faith

And from this day it was already clear
That without men the gods would lose their might,
Their meaning and their reason to exist

And as a witness to this glorious day
I watched the heavens darken and become strange
And the stars lost their origins

And I have seen with my own eyes
How the stars fell from the sky
And now you know the prophecy has been fulfilled
The prophecy has been fulfilled!!!

Text přidala Wolfwoman

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

'Slyš má slova:
Pro ty co časem přijdou
Když lidé se stále nabaží
Ponížení je na nich vyměřeno
Přes nespočet věků neopatrných Bohů

A všichni lidé povstanou
Jako jeden proti tyranii těch Bohů
A Bohové sami se postaví
Bezmocní, když jejich moc upadá do nicoty
Zatímco hvězdy, samotné symboly
Té moci, padnou jako kameny z nebes

A lidé budou žít podle svých pravidel
A tudíž nevědomky ohlašují
Úsvit nového věku
Harmonie, které kdysi existovali
Mezi Bohy a lidmi a příroda zanikne
A temnota padne na svět
Věnujte pozornost těmto mým slovům: Hvězdy spadnou

Zbožňujte mě -- proto budu po vašem boku
Chvalte mě -- proto hvězdy budou zářit jasně
Přivolejte mě -- proto budu mluvit pravdu
Uctívejte mě -- proto toužím po věčném mlátí

Oh, bože, proč nás tolik ponižuješ?
Proč musíme pokořit sami sebe?
Musíme ti vážně vyplácet úctu?
Nebudeme trpět navěky!

Řekl jsem, zbožňujte mě -- a já neznásilním vaše ženy

Řekl jsem, chvalte mě -- a já nezatemním vaše životy
Řekl jsem, přivolávejte mě -- a já si nevezmu vaše životy
Řekl jsem, uctívejte mě -- a já nezačnu hořký boj

Už tě nebudeme chválit -- nejsi toho veden
Už tě nebudeme přivolávat --
Protože pro tebe jsou naše země hrozivé!

Bez svých lidí jsi nic
Budeme žít podle vlastních pravidel!!
Věk poroby skončí dneškem
Je na čase říct sbohem

A jak bylo předpovězeno
Lidé popřeli své Bohy, jejich dary
Jejich laskavost a víru

A od tohoto dne bylo už jasné
Že bez lidí bohové ztratí svou moc
Jejich význam a důvod k existenci

A jako svědek tohoto slavného dne
Sledoval jsem nebe ztemnět a stát se podivným
A hvězdy ztratily svůj původ

A viděl jsem na vlastní oči
Jak hvězdy spadly z nebe
A teď víte, že proroctví bylo naplněno
Proroctví bylo naplněno!!!

Překlad přidal DevilDan


Vengeance

Crom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.