Playlisty Kecárna
Reklama

The Prophet's Gaze - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The prophet's gaze was cold as ice
He looked afar piercing through the future skies
A complex maze there is no answer
An age of war, the cries of the innocent will fade
Prorokův pohled byl chladný jako led
Díval se do dálky propichující budoucí oblohu
Složitý labyrint, ve kterém není odpovědi
Věk války, pláč nevinných utichne
A king will rise a thousand fighters
Heralds of death the kingdom you now shall crumble down
As time draws near betrayal's laughter
Your darkest dream personified, you will lose your crown
Král povstane s tisícem bojovníků
Hlasatelé smrti, království teď rozdrolíš k zemi
Když se čas blíží se smíchem zrady
Tvůj nejtemnější sen se ztělesnil, ztratíš svou korunu
Yet hope remains: an outcast warrior's bane Přesto naděje zůstává: prokletí vyhnaného válečníka
The sword that was forged in starlight skies
Is the voice that you'll hear before you die
The dream that you thought it was a lie
He's a mighty warrior, avenger of the night
Meč, který byl kovaný v hvězdném nebi
Je hlasem, který uslyšíš, než zemřeš
Sen, o kterém sis myslel, že je lží
Je mocným válečníkem, mstitelem noci
Your only son is your darkest nightmare
The dreams you see a mystical knife between your chest
And as your life has started fading
You see a man, his eyes shining brighter than the sun
Tvůj jediný syn je tvou nejtemnější noční můrou
Sny, kde vidíš tajemný nůž mezi tvými žebry
A když tvůj život začal pomalu chřadnout
Vidíš člověka, jeho oči září jasněji než slunce
Then darkness falls, your land's forsaken
A thousand knights destroyers of peace and land now rise
Pak temnota padá, tvá země je opuštěna
Tisíc rytířů, ničitelů míru a země, teď povstává
Your son's their king, a ruthless tyrant
Your kingdom rots, the serpent now rules the land of light.
Yet hope remains: an outcast warrior's bane
Tvůj syn je jejich král, bezohledný tyran
Tvé království hnije, had teď vládne zemi světla
Přesto naděje zůstává: prokletí vyhnaného válečníka
The sword that was forged in starlight skies,
Is the voice that you'll hear before you die
The dream that you thought it was a lie
He's a mighty warrior, avenger of the night.
Meč, který byl kovaný v hvězdném nebi
Je hlasem, který uslyšíš, než zemřeš
Sen, o kterém sis myslel, že je lží
Je mocným válečníkem, mstitelem noci

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Metal Is Back

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.