Playlisty Kecárna
Reklama

Transmission From Hell - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

So, I've got a clean copy of the tape
Here now and um,
Well look I should warn you that
This could really scare you.
Vysielanie z pekla
Takže, mám vyčistenú kópiu pásky
Tu teraz a hmm
Dobre, pozrite sa, mal by som vás varovať
Že by to mohlo byť ozaj desivé
This is the letter that I received
From one (inaudible)...that was
Dated the 6th of june of 2006.
I have recently started
(inaudible)...to believe it
When you talked about
The sounds from hell tonight.
Toto je dopis, ktorý som dostal
Z jedného ... to bolo
Zo dňa 6. júna 2006.
Nedávno som začal ...tomu veriť ...
Keď ste dnes večer hovorili
O zvukoch z pekla.
My uncle had told me this story
A couple of years ago and i didn't
Believe him, like I discounted the
Stories as nothing more thab just a
Hysterical religious newspaper account.
Môj strýko mi porozprával tento príbeh
Pred pár rokmi a ja som mu neveril
Keď som považoval príbehy
Za nič viac ako výkriky
Hysterických náboženských novín.
The story about the digging of the
Hole and the hearing of the sounds
From hell is very real. It did occur,
In Siberia on a regular mining
Expedition exploring future oil reserves.
Príbeh o kopaní diery
A existencii zvukov z pekla je veľmi reálny.
Stalo sa to na Sibíri počas obyčajnej geologickej
Expedície skúmajúcej zásoby ropy.
My uncle collected video and audio
Tapes and so forth, on the
Paranormal and supernatural.
Until he passed away recently
Under strange, terrible circunstances.
He let me listen to one of the audio tapes
That he had on the sounds from hell
In Siberia and I (inaudible)...
Môj strýko zhromaždil video a audio
Pásky a tak ich ďalej rozdelil na
Paranormálne a nadprirodzené.
Dokiaľ sa nedávno nepobral preč
Za podivných, príšerných okolností
Dal mi vypočuť jednu z audiokaziet
Na ktorej mal zvuky z pekla zo Sibíri a ja...
He received his version from a
Close friend who worked (inaudible)...
It took me awhile to find it tonight,
But attached is that sound from my
Uncle's tapes. It's not the (inaudible)...
But the sounds, those horrible sounds on there.
On si osvojil svoju verziu
Od blízkeho priateľa, ktorý pracoval ...
Chvíľu mi trvalo kým som to dnes večer našiel,
No zvuk je napojený z pások môjho strýka.
To nie je ...
Ale zvuky, tie hrozné zvuky tam.
I was very hesitant to send you this
Because the noise bothers me to listen to.
It has always....haunted me.
Veľmi som váhal či vám to mám poslať
Pretože nerád počúvam hluk.
Vždy ma to....strašilo.
To those who discounted the
"Saberian Sounds From Hell" story, it
Is true. And I, for one, wish it wasn't.
Well, that's the letter, and this is the tape.
Its clean better copy and I will warn you...
...what you are about to hear is
VERY VERY DISTURBING.
Pre tých, ktorí neveria príbehu
"Sibírskych zvukov z pekla", je to pravda.
A ja, jediné čo si prajem je aby to pravda nebola.
Takže, toto je dopis, a toto je páska.
Je to vyčistená lepšia kópia a varujem vás...
... to čo sa chystáte si vypočuť, je
NAOZAJ VEĽMI VEĽMI ZNEPOKOJUJÚCE.

Text přidal DeZone

Video přidal ValdesV

Překlad přidal Lucullus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evermore Darkly

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.