Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist karaoke

I sing desolation
On the breath of centuries
Bringing annihilation
Slaughter courses through my enemies

I was not always so cold
Once upon a crime in times of favour
I had lived a God amongst the bold
Like a true poetic saviour

But my people were dissolved
By the flames of righteous strangers
My name blackened ten thousandfold
Death grew to know me...

As the abhorrent

Stricken from the light
As dividing curses poured
I was hiding in the thickening mire
Biding for my war

I'm climbing up the years to get you
From a dark abyssic scheme
Lovecraftian, part-Martian
To be the beast I used to be

My laureates of gold are sold
Horns spear the reddened sea
And by my transformed hand
Be sure
The Heavens hear your final screams

Tonight this world is burning
To a fulsome serenade
Arch nemesis, I'm the genesis
Of a raging plague about to break

Blue eyes rolled headlong to black
When the darkness drew me to her caresses

I was not always so cold
Once upon a crime in times of old

I had lived a God amongst the folds
Of creeping epic failure

But my people were dissolved
By the flames of righteous strangers
My name blackened and deeds annulled
They grew to know me...

As the abhorrent

I'm a cemetery and a garden
Ripe with near-putrefied life
A phallus beginning to harden
On the philosophy of a prurient knife

I hear the dead begin to cry
Hostis Humanis Generis
My favorite leaden lullaby

On sacred eves I've asked for sacrifice
Mere moments of atonement
For your despise
A stern believer
That the great deceiver
Is your precious God
Whose preachers saw me demonised

Now, the sun it sets
On your nascent best of days

Time to rise
Gorgon, Calibos and Cane
Titans unrepentant
Lord Lucifer insane

If I am the Devil
I shall honour my spiteful name

Tonight this world is burning
To a fulsome serenade
Arch nemesis, the rest of this
Destructive wickedness is on its way

Text přidala Lucipher69

Text opravil Lucullus

Video přidal Lucullus

Pěji o opuštěnosti
Na dechu století
Přináším likvidaci
Masakr proudí skrz mé nepřátele

Nebyl jsem vždy tak chladný
Kdysi trestný čin v dobách laskavosti
Žil jsem jako Bůh mezi troufalými
Jako pravý poetický spasitel

Ale mí lidé se rozpusili
V plamenech poctivých cizinců
Mé jméno zčernamlo desettisíckrát
Smrt mě začala znát...

Jako toho Odporného

Sklíčený ze světla
Když nalili rozdělující prokletí
Skrýval jsem se v zhoustlém blátě
Čekajíce na mou válku

Šplhám nahoru už léta abych tě dostal
Z temného propastného schématu
Lovecraftovský, částečně marťanský
Abych byl šelmou, kterou jsme býval

Mí zlatí laureáti jsou prodáni
Rohy harpunují zrudlé moře
A díky mojí transformované ruce
Si buď jist
Nebesa uslyší tvé konečné výkřiky

Dnes večer svět hoří
V odporné serenádě
Arcinepřítel, jsem počátkem
Zuřícího moru který vypukne

Modré oči se střemhlav obrátily v černé
Když mě temnota nakreslila na její pohlazení

Nebyl jsem vždy tak chladný
Kdysi trestný čin v dávných dobách

Žil jsem jako Bůh mezi záhyby
Blížícího se epického selhání

Ale mí lidé se rozpusili
V plamenech poctivých cizinců
Mé jméno zčernamlo a skutky byly smazány
Začali mě znát...

Jako toho Odporného

Jsem hřbitov a zahrada
Zralá s téměř shnilým životem
Falus začíná tvrdnout
Ve filosofii chlípného nože

Slyšel ksem mrtvé začít brečet
Nepřítel lidského rodu
Má oblíbená olověná ukolébavka

O posvátných večrech žádal jsem oběti
Pouhé momenty smíření
Pro tvé opovržení
Přísný věřící
Že velký podvodník
Je tvůj milovaný Bůh
Jehož kněží viděli mě démonizovaného

Teď slunce zapadá
Na tvůj rodící se nejlepší z dnů

Čas povstat
Gorgon, Calibos a Cane
Titáni zatvrzelí
Šílený pán Lucifer

Pokud jsem Ďábel
Měl bych ctít své jízlivé jméno

Dnes večer svět hoří
V odporné serenádě
Arcinepřítel, zbytek tohto
Ničivého zla je na cestě

Překlad přidal Geralt


The Manticore and Other Horrors

Cradle Of Filth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.