Kecárna Playlisty
Reklama

Medusa And Hemlock - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Dim the lights, wrong the rites
Toss the puerile cross away
We are gashing from a venomous womb
Ztlum světla, zlé rituály
Dětinský kříž odhoď co nejdál
Vysekáváme se ven z jedovatého lůna
Burning bright, dead of night
Pyres stain a milky way
Lust is splashing the dark side of the moon
Hořící jasně, smrt noci
Pyres hanobí mléčnou dráhu
Smilstvo stříká na odvrácenou stranu měsíce
In the Samhain mist
We lay in welcome by the western gate
With the five fold kiss
For every soul returning
From the fecund abyss
Where nature's travesties congregate
With a stone cold wish
To see the wicker man burning
V mlze Samhainu
Jsme vítání západními branami
Pětkrát políbeni
Pro každou duši vracící se
Z úrodného pekla
Kde se parodie přírody hromadí
S přáním vše potrestat
Aby viděli hořícího proutkaře
The wind, she whispers
Through the graveyards of our hearts:
Wreathed in dreams
As she weaves her witchcraft
We breathe, enamoured
Of the conquering dark
Vítr, šeptá
Skrz hřbitovy našich srdcí:
Ověnčená sny
Když tká své čarodějnictví
Dýcháme, okouzlení
Temnotu, co vítězí
Medusa and Hemlock Medúza a bolehlav
Harvest past, fires cast
Ashen shades this Halloween
We are set now to Beherit the earth
Konec sklizně, vatry hoří
Popel stíní Halloween
Jdem ovládnout zemi s Beheritem
Widdershins, death begins
To fashion fete to gallow scenes:
Sprits rising to discredit rebirth
Ovdovělý, smrt začíná
Pro šibeniční výjevy modelovat
Duch povstívá, aby spochybnil znovuzrození
In the Samhain mist
We lay in welcome by the western gate
With the five fold kiss
For every soul returning
From the fecund abyss
Where nature's travesties congregate
With a stone cold wish
To see the wicker man burning
V mlze Samhainu
Jsme vítání západními branami
Pětkrát políbeni
Pro každou duši vracící se
Z úrodného pekla
Kde se parodie přírody hromadí
S přáním vše potrestat
Aby viděli hořícího proutkaře
The wind, she flitters
Through the forest of our hearts:
Wreathed in leaves
As she weaves her witchcraft
We breathe, enamoured
Of the conquering dark
Vítr, poletuje
Skrz lesy našich srdcí;
Ověnčená listím
Když tká své čarodějnictví
Dýcháme, okouzlení
Temnotu, co vítězí
I will trace the knot of serpents in your hair
Plot your face, then ascending marble stares
You shall pluck me, masked, from roses-in-despair
Tasting my blood
That runs from worming tongue like prayer
Klubko hadů v tvých vlasech objevím
Zmapuji tvou tvář, pak kamenný poklad
Škubneš se mnou, maskován, v růžích zoufalství
Ochutnáš mou krev
Co teče z teplého jazkya jako motlitba
Under pagan veneer snakes a fear
That makes the stars
Grieve, just to be
Uncharted on this eve
When part of me chars a path
Through your heavenly constellations
Strach se plazí pod kůží pohana
Co hvězdy
Trápí, jen aby
Se v tento večer staly neviditelnými
Kdy část ze mě vyčistí cestu
K tvému nebeskému souhvězdí
Medusa and Hemlock Medúza a bolehlav
Back to black, hinges crack
Rituals call obscenities
Sheets of demons rush insanity skies
Zpět do tmy, panty se lámou
Riutály po obscénostích volají
Rubáše démonů ženou se šílenou oblohou
Tread the salt, the dead exult
Preachers beg our clemency
Seeking warmth in humanity's eyes
Udupej zemi, smrt triumfuje
Kazatelé nás o shovívavost prosí
Hledající teplo v lidských očích
We who kept the candle by the vault My, co držíme svíci nad hrobkou
We who kept the candle on the cult My, co držíme svící nad kultem

Text přidala katchess

Video přidala Wazzinka

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nymphetamine

Reklama

Cradle Of Filth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.