Playlisty Akce
Reklama

Frost On Her Pillow - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Facedown I sprawl in the forest's cathedral
Where she lies in thrall
To a slippery coffin
Tváří dolů jsem se svíjel do katedrály lesa
Kde lže v otroctví
V kluzké rakvi
I first saw her grin in this graven lair
My heart starting to canter
Snow white skin and raven hair
Lips full red as a blood decanter
Poprvé jsem viděl její úsměv v této rytém doupěti
Mé srdce začíná cválat
Sněhobílá kůže a havraní vlasy
Rty plné červené jako krev karafy
But hatred hunted there
In tyranny's mirror
Magickal rites
Turned with jealousy
On a young reflection
Ale nenávist tam lovila
V zrcadle tyranie
magické rituály
Odvrací se s žárlivostí
Na mladé odrazy
Back then spring's breeze sweetened the night
Now the evenings are longing
Shadows delight
And the frost on her pillow
Glitters by the moonlight
Tehdy jarní vánek osladil noc
Nyní večery touží
stíny potěší
A námraza na jejím polštáři
Třpytí se ve svitu měsíce
Months saw my lost to her elegant, decadent ways
This past midnight cinderella
With a smile like the winter sun
On a misty day
And star-grazing eyes raising cappellas
Měsíce viděly mou prohru s jejím elegantními, dekadentními způsoby
Této Popelky minulé půlnoci
S úsměvem, jako zimní slunce
V mlhavém den
A hvězdářské oči zvyšovaly kaple
But poison stunted there
Seven trees weaving
Arbour on nights
Spent in ecstasy
Neath their woodland awning
Ale jed tam zakrněl
Sedm stromů tkalo
Altán v noci
Stráveno v extázi
Pod jejich lesní markýzou
She fell foul to withcraft's designs
A weeping willow
Zamotala se do čarodějnických návrhů
Smuteční vrba
Wicked willed to sleep
There's frost on her pillow
At the cost of mourning
Hříšná vůle ke spánku
Je tam námraza na jejím polštáři
Na cenu smutku
Now the lands fall grey, devils revel and obey
A cruel beauty drifted from a dark novella
The queen of hearts tarred
By the cards she's swift to play
In turrets over all where angels smell her ways
Nyní pozemky šednou, ďáblové si libují a poslouchají
Krutá krása se hnala z tmavé novely
Královna asfaltových srdcí
Do karet jí to rychle hrálo
Ve věžích kolem všichni andělé, cítíli její způsoby
Our fairy tale is over
My love lies dead
The kingdom writhes in a red dementia
Misadventure strides instead
Naše pohádka je u konce
Moje láska leží mrtvá
Království se svíjí v červené demenci
Neštěstí kráčí místo
A sore, wilde picture like Dorian Gray
Pressed against the glass in pain
One final graven kiss to say
My love I will avenge
Those fleeting hours of flowers bloomed
Beneath the tree-entangled moon
Why did you have to leave so soon
My illuminary friend?
Bolest, divoký obrázek jako Dorian Gray
Tlačí proti sklu v bolesti
Jeden konečný rytý polibek říká
Mou lásku pomstím
Tyto prchavé hodin kvetoucích květů
Pod stromy se zapletený měsíc
Proč jsi odjel tak brzy
Můj osvícený příteli?
But hated hunted there
In tyranny's mirror
Justified spite
Turned armageddon
On a stunned reflection
Ale nenávist tam lovila
V zrcadle tyranie
oprávněná zášť
Odvrácený armageddon
Na překvapeném odrazu
Back then Hell's freeze strangled the night
Summer is coming
New flames ignite
And the frost on her pillow
Is lost to the morning light
Tehdy Pekelný chlad uškrtil noc
Léto se blíží
Nové plameny se vznítí
A námrazy na jejím polštáři
Je ztracena na ranním světle

Text přidala Lucipher69

Video přidala Lucipher69

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Manticore and Other Horrors

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.