Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I live with the awareness of my own seclusion
Existence fueled by separation
A war I will not win
Embracing only alienation
To suffer is to abandon the only home I've ever had
Žiju v podvědomí v mé vlastní izolaci
Existence poháněná oddělením
Válka, kterou nevyhraju
Přijímáme pouze odcizené
Trpět znamená opustit jediný domov, který jsi kdy měl
Outlier
I don't belong here
The present state of existence acts as a refuge for the weak
To shield our eyes is to blind mankind
Odpojen od těla
Nepatřím sem
Současný stav existence působí jako útočiště pro slabé
Ochránit naše oči je slepým lidstvem
Refusal to secede
Inhabiting a world of filth which others have condemned
We won't live our lives for them
Human hatred is my second nature
This is the root of my isolation
I am what I am
And I am an outcast
Odmítnout odstoupit
Obývat svět špíny, kteří ostatní soudili
Nebudeme pro ně žít
Lidská nenávist je mojí druhou tváří
To je kořen mé izolace
Jsem kdo jsem
A jsem vyvrženec
Don't look for me in the clouds
When I am beneath you nowhere to be found
Submerged in apathy
It's just becoming hard to care
And I am nothing
Nehledej mě v oblacích
Když jsem pod tebou, nikde k nalezení
Ponořen do apatie
Je o to těžké pečovat
A já jsem nic
I have grown sick of the sound of my own heartbeat
And while the whole world breathes in unison
My lungs are my shield
To reject the world around me
Onemocněl jsem ze zvuku mého vlastního srdečního tepu
A zatímco celý svět dýchá řeči ostatních
Moje plíce jsou mým štítem
Aby odmítli ten svět kolem mě
I am what I am
And I am an outcast
Jsem kdo jsem
A jsem vyvrženec

Text přidala Victim_SP

Video přidala Victim_SP

Překlad přidal Kerhy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Difference Between Hell and Home

Reklama

Counterparts texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.