Playlisty Kecárna
Reklama

Nothing Left To Love - text, překlad

playlist Playlist
I long to run
Hand in hand with angels
To feel the grace
Of shattered glass against my wrist
Toužím běžet
Ruku v ruce s anděly
Cítit milost
Rozbitého skla proti mému zápěstí
Did the mother of god cry for her son?
Will mine suffer the same before I'm gone?
The last thing I will see is my own face
As I float between two worlds
Brečela matka Boží pro svého syna?
Budu trpět stejně, než zemřu?
Poslední věc, kterou uvidím, je moje vlastní tvář
Jak se vznáším mezi dvěma světy
I long to run
Hand in hand with angels
To feel the grace
Of shattered glass against my wrist
Don't weep for me
I will shine brighter from above
To feel the need
For the first time as I leave
Toužím běžet
Ruku v ruce s anděly
Cítit milost
Rozbitého skla proti mému zápěstí
Neplač kvůli mně
Seshora budu svítit jasněji
Cítím potřebu
Když poprvé odejdu
Did the mother of god cry for her son?
Even though she knew this day would come
Before I'm gone the stations of the cross
Serve as reminders of the closest things we've lost
Brečela matka Boží pro svého syna?
I když věděla, že tento den přijde
Než odejdu, stanice kříže
Slouží jako připomenutí nejbližších věcí, které jsme ztratili
(Nothing left to love)
Will you love me when there's nothing left to love?
Will you love me when there's nothing left to love?
Will you love me when there's nothing left to love?
Will you love me when there's nothing left to love?
Love me when there's nothing left to love?
Love me when there's nothing left to love?
Love me
When there's nothing left to love?
(Nezbylo nic k milování)
Budeš mě milovat, i když nebude co milovat?
Budeš mě milovat, i když nebude co milovat?
Budeš mě milovat, i když nebude co milovat?
Budeš mě milovat, i když nebude co milovat?Milovat, i když nebude co milovat?
Milovat, i když nebude co milovat?
Miluj mě
I když nebude co milovat?
Nothing left to love
Nothing left to love
Nothing left to love
Nothing left to love
Nothing left to love
Nothing left to love
Nothing left to love
Nezbylo nic k milování
Nezbylo nic k milování
Nezbylo nic k milování
Nezbylo nic k milování
Nezbylo nic k milování
Nezbylo nic k milování
Nezbylo nic k milování

Text přidal LimeCZ

Video přidal Fabos159

Překlad přidal Kerhy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nothing Left To Love

Reklama

Counterparts texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.