Kecárna Playlisty
Reklama

6 Ft of Anger - text, překlad

playlist Playlist
Everything comes to a question, where time is the factor
But I can't care about it
Everyone talks about justice but truth is forgotten
You're accused but not on trial
Všechno přichází otázkou, kde je čas tam je faktor
Ale mě to nezajímá
Každý mluví o spravedlnosti, ale pravda je zapomenuta
Jsi obviněn, ale není to na zkoušku
Turn to me, - For the right answer
And I will tell you, - That everything comes into
Obrať se na mě - Kvůli správné odpovědi
A já ti řeknu - že všechno přechází do
CHAOS, BURNING, TERROR
I am 6 ft. of anger
PANIC, CARNAGE, MAYHEM
I am 6 ft. of anger
CHAOSU, PLAMENŮ, TERORU
Jsem šest stop hněvu
PANIKA, MASAKR, ZMAKTEK
Jsem šest stop hněvu
I'm building tension but not any bridges
'Cause I don't care about that
The weight of my conscience is lighter than air
I am bent but never broken
Stavím napětí, ale žádné mosty
Protože se o to nezajímám
Váha mého svědomí je menší než vzduchu
Sklonil jsem se, ale nejsem zlomen
Turn to me, - For the right answer
And I will tell you, - That everything comes into
Obrať se na mě - Kvůli správné odpovědi
A já ti řeknu - že všechno přechází do
CHAOS, BURNING, TERROR
I am 6 ft. of anger
PANIC, CARNAGE, MAYHEM
I am 6 ft. of anger
CHAOSU, PLAMENŮ, TERORU
Jsem šest stop hněvu
PANIKA, MASAKR, ZMAKTEK
Jsem šest stop hněvu
It's the grave mass of the plain people that Lincoln loved so well that have to stand the brunt of war. They do not have the glory of coming home with the gold lace and the feathers and all that falls to the leader. Je to masový hrob prostého lidu, které
Lincoln milovat, tak že měli vydržet nápor války
Nemají slávu z příchodu domů se zlatou krajkou a peřím a vším, co padá k vůdci
CHAOS, BURNING, TERROR
I am 6 ft. of anger
PANIC, CARNAGE, MAYHEM
I am 6 ft. of anger
CHAOSU, PLAMENŮ, TERORU
Jsem šest stop hněvu
PANIKA, MASAKR, ZMAKTEK
Jsem šest stop hněvu
CHAOS, BURNING, TERROR
I am 6 ft. of anger
PANIC, CARNAGE, MAYHEM
I am 6 ft. of anger
CHAOSU, PLAMENŮ, TERORU
Jsem šest stop hněvu
PANIKA, MASAKR, ZMAKTEK
Jsem šest stop hněvu

Text přidal Brambas

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Eleven Shades Of Black

Reklama

Corroded texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.