Playlisty Akce
Reklama

Resolution - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I’m giving up
This whole lie, this whole me
Call it out like a family
Instead I bide my time, get a ride
Until the rubber leaves the road
Vzdávám to
Celá tahle lež, celé já
Přivolat to jako rodina
Místo toho vyčkávám, půjdu se projet
Dokud gumy neopustí silnici
You said don’t lie so I made the truth
Seemed like a lie to even you
Control your fear. It's clear
That you do not know where you're going to
Říkala jsi nelži tak jsem si vytvořil pravdu
Připadalo to jako lež dokonce i tobě
Ovládej svůj strach. Je to jasné
Že nevíš, kam míříš
So, don’t you worry
You'll be my resolution
Characters of no illusion
You'll be my resolution
Tak se neboj
Budeš moje rozhodnutí
Postavy bez iluzí
Budeš moje rozhodnutí
One month down and it’s in sight
oh, I’m guaranteed to lose my mind
It's dangerous to speak and sigh
You might know what I’m trying to hide
Jeden měsíc dál a je to v nedohlednu
Jsem si prakticky jistý že přicházím o rozum
Je nebezpečné mluvit a vzdychat
Možná víš, co se snažím schovat
So from the cradle to quarter age
oh, I bought the book but didn’t flip the page
oh, readiness is near. We steer
As far away from the coming of days
Tak od kolébky do čtvrtinového věku
koupil jsem si knihu, ale neotočil stránku
připravenost je blízko. Směřujeme
tak daleko od příchodu dní
So, don’t you worry
You'll be my resolution
Characters of no illusion
You'll be my resolution
Characters of no illusion
You'll be my resolution
Tak se neboj
Budeš moje rozhodnutí
Postavy bez iluzí
Budeš moje rozhodnutí
Postavy bez iluzí
Budeš moje rozhodnutí
Turn around, put it down and see
That this is really the place to be.
I’m not you, nor you me
But we’re both moving steady.
Otoč se, polož to dolů a uvidíš
Že tohle je opravdu to místo k životu.
Já nejsem ty, ani ty mnou
Ale oba se pohybujeme vyrovnaně.

Text přidala laughter

Video přidala laughter

Překlad přidala laughter

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.