Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Black Widow - text, překlad

playlist karaoke

Leaving lepidoptera - please, don't touch the displays, little boy, hahahaha a cute! Moving to the next aisle we have arachnida, the spider is our finest collection. This friendly little devil is the heptothilidi, unfortunately harmless. Next to him, the nasty licosa raptoria, his tiny fangs cause creeping ulcerations of the skin, hahaha. And here, my prize, the Black Widow. Isn't she lovely and so deadly? Her kiss is fifteen times as poisonous as that of the rattlesnake. You see her venom is highly neurotoxic, which is to say that it attacks the central nervous system, causing intense pain, profuse sweating, difficulty in breathing, loss of consciousness, violent convulsions and, finally... a death.

You know I think what I love the most about her
is her inborn need to dominate, possess.
In fact, immediately after the consummation
of her marriage to the smaller and weaker male
of the specie she kills and eats him - ha, ha,
oh, she is delicious.. and I hope he was!
Such power and dignity - unhampered by
sentiment. If I may put forward a slice
of personal philosophy,
I feel that man has ruled this world as
a stumbling dimented child-king long enough!
And as his empire crumbles, my precious
Black Widow shall rise as his most fitting
successor!

These words he speaks are true,
We're all humanary stew,
If we don't pledge allegiance to
The black Widow

The horror that he brings,
The horror of his sting,
The unholiest of kings,
The black Widow.

Our minds will be his toy,
And every girl and boy
Will learn to be employed by
The Black Widow.
Love me,

Yes, we love me,
Love him,
Yes we love him,
Love me,
Yes we love him.

He sits upon this throne and picks
At all the bones of his husbands
And his wives he's devoured.
He stares with a gleam,
With a laugh so obscene at the virgins
And the children he's deflowered.

Our thoughts are hot and crazed,
Our brains are webbed in haze,
Of mindless, senseless, daze
The black Widow.

Text přidal scrappy3

Text opravil Lucullus

Video přidala Maribel

Opouštíme motýly -prosím nedotýkat se vystavených exponátů, chlapče, hahaha rozkošné!Přejdeme do další uličky, kde máme pavouky, pavouci jsou naše nejlepší sbírka.Tento přátelský ďáblík je heptothilidi, naneštěstí neškodný. Vedle něho, ošklivý Licosa raptoria, jehož drobná kusadla způsobují strašlivé vředy na kůži, hahaha. A zde, má pýcha, černá vdova. Není rozkošná a tak smrtící? Její polibek je 15x jedovatější než od chřestýše. Víš, její jed je vysoce neurotoxický, což znamená, že napadá centrální nervovou soustavu, způsobuje intenzivní bolest, silné pocení, potíže s dechem, ztrátu vědomí, prudké křeče a nakonec ... smrt. Víš, myslím, že to co na ní nejvíce miluji je její vrozená potřeba ovládnout, vlastnit. Ve skutečnosti,okamžitě po naplnění manželství s jejím menším a slabším samečkem ho zabije a sní hahaha, ona je tak delikátní - a doufám, že on taky byl!!
Taková moc a taková důstojnost- nazatížena sentimentem! Pokud bych směl přidat špetku osobní filosofie, cítím, že člověk vládl tomuto světu jako klopýtavý a dementní dětinský král už dost dlouho! A jak se jeho imperium rozpadne, má drahá Černá vdova povstane jako jeho nejvhodnější nástupce.

Jeho slova jsou pravdivá
budeme plní lidských starostí
pokud nesložíme slib věrnosti
Černé vdově

Hrůza, kterou přináší
hrůza jejího žihadla
nejzvrácenější z králů
Černá vdova

Naše mysli budou její hračky
a každá dívka a chlapec
se vyučí, aby byl zaměstnán
Černou vdovou
Miluj mě

Ano, my mě milujeme
Miluj jí
ano,my jí milujeme
Miluj mě
ano my jí milujeme

Sedí na svém trůně a přebírá
se ve všech kostech jejích manželů
a jejích žen,které zhltala
Zírá s jistými plány
se smíchem tak obscéním na nevinné a děti,které zbavila nevinnostiNaše myšlenky jsou sexy a bláznivé
Naše mozky jsou zapředeny v mlze
bezmyšlenkovitosti, bezvědomí, omráčení
Černá vdova

Překlad přidala Maribel

Překlad opravila Viper79


Welcome to My Nightmare

Alice Cooper texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.