Kecárna Playlisty
Reklama

Nothing's Free - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You, me
Understand
Shake my hand
Last chance, little man
Ain't it grand
It's a bargain, it's a steal
30 pieces of silver
And a deal's a deal
Ty mi
rozumíš
Podej mě ruku
Poslední šance, chlapečku
Není to velké ?
Je to výhodné, je to krádež
30 stříbrnáků
A dohoda je dohoda
Sign upon the dotted line
I'll be yours and you'll be mine
Nothing's free
Eventually
Nothing's free
Podepiš se sem na ten řádek
Budu tvůj a ty budeš můj
Nic není zadarmo
Nakonec
Nic není zadarmo
From the rules and laws of morality
Free to take your fill
Free from your own free will
Nothing's free
Z pravidel a zákonů o etice
Vzít si dosyta
Osvobozen od vlastní vůle
Nic není zadarmo
My boy, it's getting late
I'll raise the stakes
So close
Control your fate, why hesitate
Seal the deal, close the sale
Take my hammer, drive the nail
Můj chlapče, už se připozdívá
Budu zvyšovat sázky
Tak blízko
ovládat svůj osud, proč váháš?
Spečeťme dohodu, uzavřeme obchod
Vezmi si kladivo, zabouchni hřebík
Sign upon the bloody line
A drop of yours, a drop of mine
Nothing's free
Eternally
Nothing's free
Podepiš se sem na ten krvavý řádek
Kapka z tebe, kapka ze mě
Nic není zadarmo
Věčně
Nic není zadarmo
From your conscience or
Free from the consequence
Free to sin and death
Free till your final breath
Nothing's free
Free from the claws and flaws of your family
Free from obedient life
You're cut like a double-edged knife
Nothing's free, nothing's free
Oh, you pay me
Od tvého svědomí nebo
Osvobozený od následku
Svobodně k hříchu a smrti
Svobodně až do tvého posledního nádechu
Nic není zadarmo
Svobodný od drápů a nedostatků rodiny
Svobodný od poslušného života
Jdi ostrý jako dvojsečný nůž
Nic není zadarmo, nic není zadarmo
Oh, zaplať mě
Free to ignore the bore of authority
Free to spit in the face
Be the winningest rat in the race till
Svobodně ignorovat autoritu
Svobodně plivat do tváře
Buď vítězná krysa v závodě až do
Judgement Day
Then nothing's free
Bow to me if you wanna be free
Free from life, come die with me
Soudného dne
Pak už nic není zadarmo
Úklon se mě, pokud chceš být volný
Osvobod se od života, pojď se mnou zemřít
And when we're dead it's for eternity
Come on little one and dance in the fire
The heat's getting close and the flame's
getting higher
When the music's over there's a hush
in the choir
Nothing's free
When the trumpets sound and his light
is all around
And the saints all raise from the graves
in the ground
We'll be going way downtown
Way downtown
A teď když jsme mrtví, je to navěky
Pojď sem maličký a tancuj v ohni
Teplo a plameny se přibližují
stále výše
Když hudba skončila je tu ticho
v chóru
Nic není zadarmo
Když zazní trubky a jeho světlo
je všude kolem
A všichni svatí povstanou z hrobů
v zemi
Půjdeme cestou do centra města
Cestou do centra města

Text přidal scrappy3

Video přidala Maribel

Překlad přidala Dark_Luce

Překlad opravila Maribel

Je zde něco špatně?
Reklama

The Last Temptation

Reklama

Alice Cooper texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.