Kecárna Playlisty
Reklama

Music is the key - text, překlad

playlist Playlist
Listen people
Sarah Connor
Naturally 7
Music is the key
Poslyšte,lidi
Sarah Connor
Naturally 7
Hudba je klíč
People - have always been singing
The wipe away tears
To ease all their pain
Lidé vždycky zpívali
Aby tak zahnali všechny slzy
Aby ulehčili své bolesti,oh
Music - has always been healing
Some people just sometimes
And others again and again and again
Hudba vždycky léčila
Některé lidi jen občas
A jiné znovu a znovu a znovu
So we hope that today you are ready
To understand
Tak doufáme,že dnes jsi ochoten
To pochopit
Chorus:
Whenever you´re falling down
Hopeless and pushed around
Find your own melody
Trust me that music is the key
It makes you fell proud and strong
Helps you to carry on
If you are down on your knees
You should sing it with me
Music is the key - sets you free
refrén:
Pokaždé,když jsi na dně
Propadlý beznaději a ubitý
Najdi si svou vlastní melodii
Věř mi,že hudba je klíč
Budeš mít pocit,že jsi hrdý a silný
Pomůže ti táhnout tu káru dál
Když jsi klesl na kolena
Měl by sis to zazpívat se mnou
Hudba je klíč,osvobozuje tě
Stories - we´ve always benn telling
It´s part of our nature
To speak with a friend
Vždycky jsme vyprávěli příběhy
Je součástí našeho bytí
Promluvit si s přítelem
Visions we´ve always been see it
In night in our dreams
The power of music ...
Přízraky - vždycky jsme je viděli
V noci v našich snech
Síly hudby nakonec zvítězí
So we hope that today
You are ready to understand
Tak doufáme,že dnes jsi ochoten
To pochopit
Chorus (1x) refrén
It´s the key to the heart of all people
It can open the door to your soul
Je klíčem k srdcím všech lidí
Dokáže otevřít dveře k duši
It´s the key to a world
Where the flower of love
Always grows - don´t you know ...
Je to klíč ke světu
Kde květina lásky
Pořád roste,cožpak to nevíš?
Chorus (1x) refrén
Whenever you´re felling low
Just don´t know where to go
Join our harmony
Trust me that music is the key
Whenever you´re losing faith
Just wanna leave your place
Come sing along with me
Trust me that music is the key
Pokaždé,když se cítíš mizerně
Zrovna nevíš kam jít
Připoj se k našemu souznění
Věř mi,že hudba je klíč
Just sing with me loud and strong
Help us to carry on
If you are down on your knees
You shouved sing it with me
Music is the key - sets you free
Music is the key
Pokaždé,když ztrácíš důvěru
A chceš opustit své místo
Přijď a zazpívej si se mnou
Věř mi,že hudba je klíč

Text přidala Lara8

Video přidala Hellmuth

Překlad přidala Kacule7

Je zde něco špatně?
Reklama

Key To My Soul

Reklama

Sarah Connor texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.