Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We never asked for war
Nor in the deepest darkest corners of our minds
Can we contemplate its eternal horror?
Carnage incomparable, human squander
It's neither sweet nor fitting
Fighting; a senseless call to arms
Nikdy jsme nežádali válku
Ani v nejhlubších nejtemnějších koutech naší mysli
Můžeme uvažovat o jejím věčném hororu?
Nesrovnatelný masakr, který člověk marní
Není to ani sladké ani kované
Bojující, nesmyslné volání do zbraně
Through lifeless eyes I can still see
The bombers flying over
Bombing the path to peace
Who condones this bloodlust?
Skrz neživé oči ještě vidím
Bombardéry letí
Bombardují cestu k míru
Kdo to přehlíží krev?
The skin of my face sticks to the cold concrete
My blood siphoning from my body by fellow man
Kůže na mé tváři na chladném betonu
Moje krev se odčerpává z těla
I can still feel the shrapnel searing limbs
I can still breath but the gas burns my lungs
I can still speak, asking, but there is no answer
I can still smell life's sweet aroma
But now I can taste death
I can hear God calling
But ceremony is short
Pořád cítím šrapnel spalující končetiny
Pořád dýchám, ale plyn zapaluje mé plíce
Pořád mluvím, ptám se, ale není tu odpověď
Pořád cítím sladké aroma života
Ale teď ochutnávám smrt
Slyším boží volání
Ale obřad je krátký
Greater men? Greater wars? Were they scarred
Scared, lonely as I for lost cause?
When fear is spent, I feel the numbness that makes me
long for cold caress
Větší muži? Větši války? Byli zjizvení?
Vystrašení, sami jako jejich ztracený důvod?
Když je strach stráven, cítím necitlivost, která mě nutí
Toužit po chladném pohlazení
It's over, cruel finality that disallows family
Love, useless lamenting lost chances
Je to pryč, krutá účelnost, která zakazuje rodinu
Láska, zbytečně lamentující ztracené šance
Welcome my lord, farewell my love Vítej můj pane, sbohem lásko
We never asked for war. Nikdy jsme nežádali válku

Text přidala sisinka010

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

There's No Power Without Control

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.