Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
'Love can make you do things you never dreamed possible...''Láska může dělat věci, o kterých nikdy ani nesníš...'
I got lost, couldn't find my way
and I guess there's nothing more to say
love can make you blind, make you act so strange
but I'm here and here I will stay
Ztratil jsem se a nemohl najít svou cestu
a myslím, že není co víc říct
láska tě může zaslepit a přinutit jednat tak divně
ale já jsem tady a tady také zůstanu
So everyday I cry
yes everyday I fall
do you ever wonder why, why I love everything about you
Takže každý den pláču
ano, každý den padám
divím se někdy, proč, proč mám na tobě všechno rád...
But everyday I say I'll try to make my heart be still
'til then every way there is to cry, ourselves to sleep we will
Ale říkám si každý den, že se budu snažit mít klidné srdce
'stále každý způsob je k pláči, v našem nitru spát budem
It picked me up, knocked me off my feet
I've got no way to explain
still I love you, love you, love you but this fire inside
will never see the light of day
To mě zvedlo, srazilo mi nohy
nemám žádný způsob k vysvětlení
Stále tě miluji, miluji tě, miluji tě, ale ten oheň uvnitř
nikdy nevyjde na povrch
So everyday goes by
and everyday I fall
it makes me wonder why,
my life's worth nothing without you
Tak každý den ubíhá
a každý den já upadám
mě udivuje, proč
je můj život bez tebe na nic.
But everyday I say I'll try
to make my heart be still
'cos every way there is to cry,
ourselves to sleep, we will

Ale říkám si každý den, že se budu snažit mít klidné srdce
'vždyť v každém případě je k pláči,
v našem nitru spát budem
You'll never know, no, no, no ,no ,no
you'll never know just how close we were
you'll never know, no, no, no ,no ,no
you'll never know
no you'll never see
Už nikdy nebudeš vědět, ne, ne, ne, ne, ne
už nikdy nebudeš vědět, jak blízko jsme byli
už nikdy nebudeš vědět, ne, ne, ne, ne, ne
už nikdy nebudeš vědět
už nikdy nebudeš vidět
The book closes and we try to forget
but I know that things won't change
how we feel, how life goes on
and that seems so strange
Kniha se zavře, a snažíme se zapomenout
ale vím, že věci se nemění
jak se cítíme, jak jde život dál
a že se zdá být tak divný
And so the light fades away
try, try, try as I may
I can't stop thinking about you
it seems my life's worth nothing without you
A tak světlo mizí
zkouším, zkouším, zkouším jak můžu
Nemůžu přestat myslet na tebe
zdá se, že můj život bez tebe nestojí za nic.
But everyday I say I'll try
to make my heart be still
'til then every way there is to cry,
ourselves to sleep, we will
Ale říkám si každý den, že se budu snažit mít klidné srdce
'stejně pak každý způsob je k pláči,
v našem nitru spát budem
Everyday, everyday you know I try so hard
everyday, everyday it gets a little harder
Každý den, každý den víš, že se pokouším tak usilovně
každý den, každý den to je trochu těžší

Text přidala kacenka

Videa přidali roman59, KarelBart

Překlad přidal xyz

Překlad opravil conquer

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love Songs: A Compilation... Old and New

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.