Kecárna Playlisty
Reklama

Neverland - text, překlad

playlist Playlist
Whenever I was frightened or
if I ever felt alone I turned to the
night sky and a star I call my own
somewhere I could run to just across the
milky way if you like I could take you
It's just a light year and a day
Pokaždé, když jsem byla vystrašená nebo
pokud jsem se někdy cítila sama obrátila jsem se
na noční oblohu a hvězdu, které říkám moje vlastní
někde jsem mohla běžet jen přes mléčnou dráhu
pokud se ti to líbí mohla bych tě vzít
je to jen světelný rok a den
We can sail away tonight on a sea of
pure moonlight we can navigate the stars
bring us back home in a place so far away
we'll be young that's how we'll stay
every wish is a command when we find
ourselves in never - neverland
Můžeme odplout dnes večer na moře čistého měsíčního svitu, můžeme navigovat hvězdy, které nás přivedou zpátky domů na místo, tak daleko pryč
budeme mladí to je jak zůstaneme
každé přání je příkaz, když najdeme
sami sebe v Zemi - Zemi Nezemi
Through all my make believe there's some
reality-yeah in your reflection there's much more
than you see
all that you hope for, you hope for today
is the love someone gives you in an unconditional way
Přes všechno moje dělání věřím,že je to nějaká
realita-jéé v tvém odrazu je tu mnohem víc
než vidíme
vše v co doufáš, doufáš pro dnešek
je láska, kterou vám někdo dává bezpodmínečným způsobem
We can sail away tonight on a sea of
pure moonlight we can navigate the stars
bring us back home in a place so far away
we'll be young that's how we'll stay
every wish is a command when we find
ourselves in never - neverland
Můžeme odplout dnes večer na moře čistého měsíčního svitu, můžeme navigovat hvězdy, které nás přivedou zpátky domů na místo, tak daleko pryč
budeme mladí to je jak zůstaneme
každé přání je příkaz, když najdeme
sami sebe v Zemi - Zemi Nezemi
Picture a land you never have seen
life is eternal and evergreen future of happiness
all in your hands all in this place I created
that I call neverland
Představte si zemi, kterou jste nikdy neviděli
život je věčný a stále zelený budoucnost štěstí
vše v tvých rukou, vše na tomto místě jsem vytvořila, abych zavolala Zemi Nezemi
We can sail away tonight on a sea of
pure moonlight we can navigate the stars
bring us back home in a place so far away
we'll be young that's how we'll stay
and with your hand in my hand I am closer now
to finding neverland-yeah ooooooh uuuuu and with your hand in my hand
I am closer now to finding neverland... neverland... neverland
Můžeme odplout dnes večer na moře čistého měsíčního svitu, můžeme navigovat hvězdy, které nás přivedou zpátky domů na místo, tak daleko pryč
budeme mladí to je jak zůstaneme
a s tvou rukou v mé ruce jsem teď blíž k nalezení Země Nezemě... Země Nezemě... Země Nezemě

Text přidala TaySwifty13

Text opravila TaySwifty13

Video přidala marie852

Překlad přidala TaySwifty13

Překlad opravila TaySwifty13

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Tahle píseň je z filmu Hledání Země-Nezemě (Finding Neverland).  (Kamilkkaaa)
Reklama

Bonus Tracks

Reklama

Zendaya Coleman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.