Kecárna Playlisty
Reklama

3 Words - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I met a guy at the club
I let him know I'm in love
Potkala jsem chlápka v klubu
Dala jsem mu vědět, že jsem zamilovaná
I met a girl at the bar
I let her know who you are
Potkal jsem dívku v baru
Dal jsem jí vědět, kdo jsi
I told her "You are the love of my life and
One day you gonna be my wife
And we are gonna have some babies together"
Řekl jsem jí "Jsi moje životní láska a
Jednou budeš mojí ženou
A budeme mít spolu děti"
I told him "You are the man of my dreams
You saved me from drowning in the streams
I know we're gonna last forever...and ever"
Řekla jsem mu "Jsi mužem mých snů
Zachránil si mě před utopením v potoce
Vím, že spolu budeme navždy... a navěky"
It was those 3 words that saved my life
It's wasn't complicated, wasn't pre-meditated
It wasn't under-rated, boy i'm so glad you stayed and...
It was those 3 words that saved my life
It wasn't complicated, wasn't pre-meditated
Told me you were dedicated
So just go ahead and say it...
I love you...
I love you...
I love you...
You are the love of my life...my life...my life
Právě tyto 3 slova, která mi zachránila život
Nebylo to složité, nebylo to promyšlené
Nebylo to podceněné, jsem tak ráda, že jsi zůstal a ...
Právě tyto 3 slova, která mi zachránila život
Nebylo to složité, nebylo to promyšlené
Řekl mi, že byl nadšen
Tak jdi do toho a řekni, že ...
Miluju tě ...
Miluju tě ...
Miluju tě ...
Jsi moje životní láska... životní láska... životní láska..
I love you...
I love you...
I love you...
You are the love of my life...my life
Miluju tě ...
Miluju tě ...
Miluju tě ...
Jsi moje životní láska... životní láska... životní láska..
You know your holin' my heart
Came out and teared us apart
Víš, žes mi podráždil srdce
Vyšla a odtrhla jsi nás od sebe
You know i'm so in love with you
Came out and teared us apart...oh
Víš jak jsem do tebe zamilovaná
Vyšel a odtrhl jsi nás od sebe ... oh
I said ,,i-l-o-v-e-y-o-u" i'm so into you girl
She said ,,m-e-t-o-o"
It's obvious i'm so into you boy
So why don't we (we)
Hold (hold) on (on) for the (love)
I know there are sometimes
Never let go
Holdin' on forever never let go
Řekl jsem, m-i-l-u-j-i-t-ě"Jsem tak do tebe zblázněn
Řekla, j-á-t-e-b-e-t-a-k-y "
Je zřejmé, jsem do tebe zblázněna
Tak proč nemůžeme (my)
udržet (udržet) lásku
Vím, že to někdy nejde
Nikdy Tě nenechám jít
Držím tě na věky a nikdy se nevzdám
And i'm so into it...
There are 3 words that saved my life
It wasn't complicated, wasn't complicated, wasn't complicated, wasn't complicated
Baby it's those 3 words that saved my life...
I love you...
I love you...
I love you...
You are the love of my life...my life
A já jsem tak do toho ...
To jsou ty 3 slova, která mi zachránila život
Nebylo to složité, nebylo složité, nebylo složité, nebylo složité
Baby to ty 3 slova, která mi zachránila život ...
Miluju tě ...
Miluju tě ...
Miluju tě ...
jsi moje životní láska ... životní láska
I love you...
I love you...
I love you...
You are the love of my life...my life
Miluju tě ...
Miluju tě ...
Miluju tě ...
Jsi moje životní láska ... životní láska

Text přidala Michie

Text opravila lucyczek

Videa přidali youkiki100, palota

Překlad přidala Ludenkaaa

Překlad opravila lucyczek

Je zde něco špatně?
Reklama

3 Words

Reklama

Cheryl Cole texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.