Playlisty Kecárna
Reklama

Happens to the Heart - text, překlad

playlist Playlist
I was always working steady
But I never called it art
I got my shit together
Meeting Christ and reading Marx
It failed my little fire
But it's bright the dying spark
Go tell the young messiah
What happens to the heart
Vždycky jsem pracoval stabilně
ale nikdy jsem to nenazýval uměním
Vzchopil jsem se
Potkal Krista a četl Marxe
Selhalo to v malém ohni
ale ta umírající jiskra je příliš jasná
Běž říct mladému mesiášovi
co se může srdci stát
There's a mist of summer kisses
Where I tried to double-park
The rivalry was vicious
The women were in charge
It was nothing, it was business
But it left an ugly mark
I've come here to revisit
What happens to the heart
Je tam mlha letních polibků
Kterou jsem se snažil dvojitě obehnat
Rivalita byla zlá
Ve vedení byly ženy
Nebyl jsem nic, byl jsem jen prací
Ale zanechalo to ošklivou značku
Přišel jsem znovu zjistit
co se může srdci stát
I was selling holy trinkets
I was dressing kind of sharp
Had a pussy in the kitchen
And a panther in the yard
Prodával jsem svaté cetky
Oblékal jsem se jaksi ostře
V kuchyni jsem měl číču
a na dvoře pantera
In the prison of the gifted
I was friendly with the guards
So I never had to witness
What happens to the heart
Ve vězení obdarovaných
Jsem se přátelil s ostrahou
Abych nikdy nemusel přihlížet tomu
co se může srdci stát
I should have seen it coming
After all I knew the chart
Just to look at her was trouble
It was trouble from the start
Sure we played a stunning couple
But I never liked the part
It ain't pretty, it ain't subtle
What happens to the heart
Měl jsem to vidět přicházet
Koneckonců jsem znal ten graf
Jenom pohled na ní byl problém
Byl to problém od začátku
Rozhodně jsme se tvářili jako ohromující pár
ale to jsem nikdy neměl rád
Není to hezké, není to jemné
co se může srdci stát
Now the angel's got a fiddle
The devil's got a harp
Every soul is like a minnow
Every mind is like a shark
I've broken every window
But the house, the house is dark
I care but very little
What happens to the heart
Teď má anděl housle
a ďábel harfu/foukací harmoniku
Každá duše je jako střevle
Každá mysl je jako žralok
Rozbil jsem každé okno
Ale ten dům, ten dům je stále temný
Už se moc nezajímám o to
co se může srdci stát
Then I studied with this beggar
He was filthy, he was scarred
By the claws of many women
He had failed to disregard
No fable here no lesson
No singing meadowlark
Just a filthy beggar guessing
What happens to the heart
Potom jsem studoval s tímhle žebrákem
Byl špinavý a zjizvený
od drápů mnohých žen
které se nenaučil ignorovat
Žádná bajka ani žádné poučení
Žádný zpívající vlhovec
Jenom špinavý žebrák hádající
co se může srdci stát
I was always working steady
But I never called it art
It was just some old convention
Like the horse before the cart
I had no trouble betting
On the flood, against the ark
You see, I knew about the ending
What happens to the heart
Vždycky jsem pracoval stabilně
ale nenazýval jsem to uměním
Byla to jen nějaká stará konvence
Jako kůň před károu
Neměl jsem problém vsázet
na potopu, proti arše
Víte, věděl jsem o tom konci
o tom, co se může srdci stát
I was handy with a rifle
My father's .303
I fought for something final
Not the right to disagree
S puškou v ruce mi to šlo
.303 mého otce
Bojoval jsem za něco konečného
O tom nemůžu rozporovat

Text přidal Aerus

Text opravil obladi

Video přidal Aerus

Překlad přidal Beckett51

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Thanks for the Dance

Reklama

Leonard Cohen texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.