Playlisty Akce
Reklama

Hallelujah - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Slyšel jsem o tajném akordu,
který David zahrál a to potěšilo Boha
ale tebe moc hudba nezajímá, viď?
Je to takhle:
kvarta, kvinta,
poklesnutí v moll, zdvih v dur
Bezradný král skládá Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Tvá víra byla pevná ale potřeboval jsi důkaz
viděl jsi ji koupat se na střeše
její krása a měsíční světlo tě srazily k zemi
Přivázala tě
ke kuchyňské židli
Zničila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy
a z tvých rtů vyloudila Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Well, maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it’s not a cry that you hear at night
It’s not somebody who's seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
A možná je nad námi Bůh
Ale vše, co jsem se kdy naučil od lásky
Bylo jak zastřelit někoho, kdo tě zradil
A není to pláč, co slyšíš v noci
Není to někdo kdo vidí světlo
Je to chladné a zlomené Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
(audio version
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
(audio verze - sloka navíc
Říkáš, že jsem vzal jméno nadarmo
Já ani neznám to jméno
Ale pokud jsem to udělal, no vážně, co je ti?
V každém slově je světelný paprsek
Nezáleží na tom, co jsi slyšel
Svaté nebo zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah)
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja)
Baby I've been here before
I've known this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a vict'ry march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Zlato už jsem tu kdysi byla
Viděla jsem tenhle pokoj a chodila po této podlaze
Před tím než jsem tě poznala jsem žila sama
A viděla jsem tvůj prapor na mramorové klenbě
A láska není vítězný pochod
Je to studené a zlomené Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
There was a time that you let me now
What's really going on bellow
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove she was moving too
And every single breath that we drew was Hallelujah
Teď přišel čas abys mi řekla
na čem opravdu záleží
ale ty mi to nikdy neukážeš, že?
ale pamatuj když jsem do tebe vstoupil
a i svatá holubice se mnou vešla
a každý výdech, co jsme vydechli byl Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I learn to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
Udělal jsem, co jsem mohl, nebylo to moc
nemohl jsem cítit, tak jsem se zkusil dotknout
řekl jsem pravdu,nepřišel jsem tě oklamat
A ačkoli
to vše dopadlo špatně
Budu stát před Pánem Písní
Pouze s Aleluja na jazyku

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja

Text přidal boockie

Text opravil ooommmm

Video přidal roman59

Překlad přidal uno

Překlad opravila Paula_P

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Leonard cohen to složil (saraskala)
  • Píseň byla po několik let prakticky neznámá; to se změnilo až v roce 1991, kdy svou verzi nahrál velšský hudebník John Cale. Ten si od Cohena vyžádal její text a následně faxem obdržel všech patnáct stran veršů. Caleova verze je hrána pouze na klavír a doprovází se zde zpěvem; Cale rovněž pozměnil původní text a zrychlil její tempo. Jeho verze poprvé vyšla na albu I'm Your Fan věnovaném právě Cohenovi a Cale ji často hrával i při koncertech. (x2xtesar)
Reklama

Various Positions

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.