Kecárna Playlisty
Reklama

Famous Blue Raincoat - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
It's four in the morning
the end of December
I'm writing you now
just to see if you're better
New York is cold
but I like where I'm living
there's music on Clinton Street
all through the evening
Jsou čtyři hodiny ráno,
konec prosince
Píšu ti ted'
jen abych věděl, jestli je ti lépe
New York je chladný,
ale líbí se mi, kde žiji
na Clintonově ulici hraje hudba
po celý večer
I hear that you're building
your little house
deep in the desert
you're living for nothing now
I hope you're keeping
some kind of record
Slyšel jsem, že si stavíš
svůj malý dům
hluboko v poušti
ted' nežiješ pro nic
Doufám, že si vedeš
nějaké záznamy
Yes, and Jane came
by with a lock of your hair
she said that you gave it to her
that night that you planned to go clear,
did you ever go clear?
Ano, a Jane přišla
S kadeří tvých vlasů
Řekla, že jsi jí je dal
tu noc, kdy jsi s tím plánoval přestat,
udělal jsi to někdy?
On the last time we saw you
you looked so much older
your famous blue raincoat
was torn at the shoulder
you'd been to the station
to meet every train there
you came home
without Lili Marlene
Když jsme tě minule viděli,
vypadal jsi mnohem starší,
tvůj slavný modrý plášť do deště
byl roztržen na rameni
Byl jsi na nádraží,
abys viděl každý vlak
přišel jsi domů
bez Lili Marlene
And then you treated my woman
to a flake of your life
and when she came back
she was nobody's wife
A pak jsi častoval/obdarovával mou ženu
vločkou svého života
a když se vrátila
nebyla ničí ženou
Well, I see you
there with a rose in your teeth
one more thin gypsy thief
Well, I see Jane's away
she sends her regards
No a, vidím tě
tam; s růží v zubech
další hubený cikánský zloděj
No a, vidím, že Jane je pryč
posílá pozdravy
And what can I tell you?
my brother, my killer
what can I possibly say?
I guess that I miss you
I guess I forgive you
I'm glad you stood in my way
A co ti mám říci
můj bratře, můj vrahu
Co bych měl asi říct
Řekl bych, že mi chybíš
Řekl bych, že ti odpouštím
Jsem rád, žes mi zkřížil cestu
If you ever come by here
for Jane or for me
Well, your enemy is sleeping
and his woman is free
Pokud se někdy stavíš
kvůli Jane nebo kvůli mně
Tak, tvůj nepřítel spí
a jeho žena je volná
Yes, and thanks
for the trouble you took
from her eyes
I thought it was there for good
so I never tried
Ano, a díky
za starosti, co jsi sejmul
z jejích očí
Myslel jsem, že už jsou tam nadobro
a tak jsem se o to nikdy nepokusil
And Jane came
by with a lock of your hair
she said that you gave it to her
that night that you planned to go clear
A Jane přišla
s kadeří tvých vlasů
Řekla, že jsi jí je dal
tu noc, kdy jsi s tím plánoval přestat
Sincerely L. Cohen S úctou, L. Cohen

Text přidal obladi

Text opravila Shaunsheep

Videa přidali zanzara, Markinka124

Překlad přidala Markinka124

Překlad opravila Shaunsheep

Je zde něco špatně?
Reklama

Songs Of Love And Hate

Reklama

Leonard Cohen texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.