Playlisty Kecárna
Reklama

Bridges - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Think of the price when building a bridge
or the tower now crumbling
electrical lights shine from the ceiling
onto shimmering wedding rings
remember when we would look ahead
and marvel at all we could see
oh, how the awe and wonder we felt
had hidden what it would all mean
Přemýšlejte o ceně při stavbě mostu
nebo věž nyní rozpadajícími
elektrická světla svítí od stropu
na mihotající snubní prsteny
Pamatujte si, kdy bychom se dívat dopředu
a divit se na všechno, co jsme mohli vidět
oh, jak jsme se divit, úžas a pocit,
měli schované, co by to znamenalo, všechny
Will the tight of the rising sea
cool the fires of the desert heat
we have less now then when we had nothing
Bude pevně na stoupající moře
cool požárů na poušti teplo
máme méně hned potom, když jsme nic
Men lost their lives building the bridges
the tower and dams that bring
electrical lives and modern convenience
even gold for those wedding rings
oh, how we used to look ahead
and marvel at all we would see
how did the awe and wonder of it
hide a truth that was plain to be seen
Muži přišli o život budování mostů
věží a přehrad, které přinášejí
elektrická život a moderní pohodlí
dokonce i pro ty, zlaté snubní prsteny
oh, jak jsme se dívat dopředu
a divíte vůbec bychom vidět
Jak se úžasem a divu, že
skrýt pravdu, že to byl holý být vidět
Will the tight of the risin sea
cool the fires of the desert heat
we have less than we had, after all has been said
now we have less than nothing
Bude pevně na risin moře
cool požárů na poušti teplo
máme méně, než jsme se po všech bylo řečeno
Nyní máme k dispozici méně než nic

Text přidala Gabcik

Video přidala 456123

Překlad přidal cmuchal

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Clou

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.