Kecárna Playlisty

Condolence - text, překlad

playlist Playlist
I swear, that you've seen me
Yes, you've seen me here before, before
And so don't tell it, don't tell it otherwise
Přísahám, že jsi mě viděla
Ano, že jsi mě viděla předtím, předtím
A tak neříkej, neříkej že ne
This voice, this particular voice
Yes, you've heard it before, before
And so don't you dare tell it
Don't you dare tell it otherwise
Ten hlas, ten konkrétní hlas
Ano, slyšela jsi ho předtím, předtím
A tak se neopovažuj mi říct
Neopovažuj se mi říct, že ne
No wonder, why the road seems so long
Cause I had done it all before
And I won
Nedivím se, že se ta cesta zdá tak dlouhá
Protože jsem to všechno udělal už předtím
A vyhrál jsem
You felt this feeling, tell me don't be ashamed
You felt it before, before
And so don't tell me
Don't tell me otherwise
Cítila jsi ten pocit, řekni mi, nestyď se,
Cítila jsi ho předtím, předtím
A tak mi neříkej
Neříkej mi, že ne
I almost forgot, foolish me, I almost forgot, forgot
That where I am from we see the rain
Before the rain even starts to rain
Skoro jsem zapomněl, já hlupák, skoro zapomněl,
Že tam odkud jsem, tak vidíme déšť
Předtím než vůbec začne pršet
No wonder why you've been buggering me
This walk, it's a previous journey
And I won
Nedivím se, že mě otravuješ
Tato procházka je minulá pouť
A já vyhrál
Before I was born there was a storm
Before that storm there was fire
Burning everywhere, everywhere
And everything became nothing again
And then out of nothing
Out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born
So that when I become someone one day
I will always remember that I came from nothing
Předtím, než jsem se narodil, byla bouřka
Před tou bouřkou byl požár
Spalující všude, všude
A ze všeho bylo zase nic
A z ničeho
Úplně z ničeho, já, Benjamin, se narodil
Tak, když se jednou stanu někým
Vždy si vzpomenu, že jsem byl nikým
No wonder, why you've been buggering me
Cause this walk, it's a previous journey
And no wonder why the road seems so long
Cause I had done it all before
And I won
Nedivím se, že mě otravuješ
Protože ta procházka je minulou poutí
A nedivím se, proč se ta cesta zdá tak dlouhá
Protože jsem to všechno prožil už předtím
A vyhrál
I'm sending my condolence
I'm sending my condolence to fear
I'm sending my condolence
I'm sending my condolence to insecurities
Posílám upřímnou soustrast
Posílám upřímnou soustrast strachu
Posílám upřímnou soustrast
Posílám upřímnou soustrast nedostatku sebevědomí
You should know by now
You should know by now
That I just don't care
For what you might say
Might bring someone downhill
Měla bys už vědět
Měla bys už vědět
Že je mi to jednou
Že to co můžeš říct
Může někoho svést na špatnou cestu
I'm sending my condolence
I'm sending my condolence to fear
I'm sending my condolence
I'm sending my condolence to insecurities
Posílám upřímnou soustrast
Posílám upřímnou soustrast strachu
Posílám upřímnou soustrast
Posílám upřímnou soustrast nedostatku sebevědomí

Text přidala kateingetia

Video přidala kateingetia

Překlad přidala kateingetia


At Least For Now

Benjamin Clementine texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.