Playlisty Kecárna
Reklama

WHAT THE WORLD NEEDS NOW - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

What is segregation
I don´t know what seggeration is
What is bigotry
I don´t know what biggery is
What does... hatred mean
I don´t know what that is..
What is prejudice
Hmm, I think it´s when someone´s sick
Co je segregace?
Nevím co to je...
Co je fanatismus?
Nevim co je to fetišismus...
Co je to nenávist?
Nevím co to je...
Co je předsudek?
Hmm, myslím, že když je někdo nemocnej?
(Whistle)
Rise and shine, boys
One, two, three, four
One, two, three, four
(Machine gun fire)
(pískot)
Vstávat a zvesela, kluci
Jedna, dva, tři, čtyři
Jedna, dva, tři, čtyři
(samopal střílí)
Anybody here, seen my old friend John
Can you tell me where he´s gone
Neviděl někdo mýho starýho přítele Johna?
Můžete mi říct kam šel?
We´re at the Trademark
the motorcade is coming by here
I can see many, many motorcycles coming by now
Police motorcycles
Just heard a call on the radio
For all units along Industrial
To pick up the motorcade
Something´s happened here
we understand there has been a shooting
The presidential car coming up now
We know it´s the presidential car
We can see mrs Kennedy´s pink suit
There´s a Secret Service man
spread eagle over the top of the car.
We understand governor and Mrs Connolly are in the car
With president and mrs Kennedy
We can´t see who has been hit
If anybody´s been hit
But apparently something is wrong here
Something is terribly wrong
I am behind the motorcade now
(And as you probably notice)
They´re going to Parkland Hospital
Jsme na tržišti
Kolona se blíží
Vidím spoustu, spoustu motorek přijíždět
Policejních motorek
Právě jsem to zaslech v rádiu
Všem jednotkám okolo Industrial
Nasedněte na motorku
Něco se tam stalo
Víme, že se tam střílelo
Přijíždí prezidentská limuzína
Víme že je to prezidentská limuzína
Vidíme Kennedyho růžový oblek
Je tam člen tajné služby
stáhněte střechu na autě
víme, že guvernér a slečna Connollyová jsou v autě
s prezidentem a paní Kennedyovou
Nevidíme, kdo byl střelen
jestli vubec nekdo
Ale zjevně je něco špatně
Hodně špatně
Právě jsem za kolonou
(a jak jste asi zjistili)
míří do Parklandské nemocnice)
We interrupt this program to bring you a special bulletin:
Dallas, Texas, the flash, apparently official
President John F Kennedy died
At 1 p.m., central standard time
Přerušujeme vysílání abychom vám přinesli speciální novinky
Dallas, Texas: rána, nejspíš oficialně
President John F. Kennedy
v 13:00, středoamerického času
Anybody here, seen my old friend Martin
Can you tell me where he´s gone
He has freed a lot of people
But it seems the good they die young
Někdo tady viděl mého stareho přítele MArtina?
Můžete mi říct kam šel?
osvobodil spoustu lidí
Ale zdá se, že ti dobří umírají mladí
We´ve got some difficult days ahead
But it doesn´t really matter with me now
Because I´ve been to the mountain top
And I don´t mind. Like anybody
I would like to live...
Máme před sebou pár těžkých dní
Ale teď je mi to jedno
Protože jsem byl v horách
A nezajímá mě to, jako kohokoliv jiného
Chci žít
No-one can be certain who next will suffer
From some senseless act of bloodshed
Nikdo si nemůže být jistý, kdo další bude trpět
Kvůlu nějakému bezmyšlenkovitému prolévání krve
Anybody here, seen my old friend Bobby
Can you tell me where he´s gone
Někdo tady viděl mého stareho přítele Bobbyho?
Můžete mi říct kam šel?
To send you a message
I´ve been here too long already
So my thanks to all of you
And now let´s go on to Chicago
And let´s win there... [cheers]
Abych ti poslal zprávu
Už jsem tu byl dost dlouho
Takže děkuji vám všem
A teď jedeme do Chicaga
a vyhrajeme... (radost)
Senator Kennedy has been..
Senator Kennedy has been shot, is that possible
Oh my God, senator Kennedy has been shot. ....
Hold of a man, who apparently.. just fires a shot.
Get that gun, get that gun, get that gun
Stay away from the gun
His hand is frozen, get a hold of his palm
And break it if you have to
Get it... Get the gun... hold him, hold him,
We don´t want another Oswald...
Senator Kennedy byl
Senator Kennedy byl zastřelen, je to možné?
Můj bože, Senator Kennedy byl zastřelen...
Chopte se toho muže, který zjevně vystřelil.
Vemte tu zbraň, vemte tu zbraň, vemte tu zbraň
pryč od ní
jeho ruka je ztuhlá, chytněte mu dlaň
a zlomte bude-li třeba
Vemte .. vemte tu zbraň, držte ho, držte ho
NEchceme dalšího Oswalda
Like it or not,
we live in times of danger and uncertainty
That is the way he lived
That is what he leaves us.
My brother need not be idealized
Or enlarged in death beyond what he was in life
Be remembered simply as a good and decent man
Who saw wrong and tried to right it
Saw suffering and tried to heal it
Saw war and tried to stop it
Those of us who loved him
And who take him to his rest today
Pray that what he was, to us
What he wished for others
Will some day come to pass for all the world
As he said many times, in many parts of this nation
those he touched, and who sought to touch him
´Some men see things as they are, and say Why
I dream things that never were, and say Why Not´...
At se vám to líbí či nikoliv
Žijeme v časech nebezpečí a nejistoty
Takhle on žil
Takhle nám to tu přenechal
Můj bratr nepotřebuje být idealizován
Nebo aby se z něj dělalo víc, než když žil
ale aby se na něj vzpomínalo jako na dobrého a slušného muže
Který viděl zlo a chtěl ho napravit
viděl utrpení a chtěl ho zahojit
viděl válku a chtěl jí zastavit
Ti z nás, kteří jej milovali
a kteří ho dnes doprovodí na odpočinek
modleme se, aby to, čím byl pro nás,
a co přál ostatním
bylo jednoho dna naplňeno ve světě
JAk řekl mnohokrát, v mnoha částech tohoto národa
ti, kterých se dotkl, a ti, kteří se ho chtěli dotknout
Někteří lidé vidí věci jak jsou, a říkají
Proč já vidím věci, které nikdy nebyli a říkam si: Proč ne?
What the world needs now
Is love sweet love
No not just for some
But for eve-ry..one...
Co svět nyní potřebuje
je láska, sladká láska
ne jen pro někoho
ale pro vše-ee-chny
What is segregation
I don´t know what seggeration is
What is bigotry
I don´t know what biggery is
What does hatred mean
I don´t know what that is..
What is prejudice
Hmm, I think it´s when someone´s sick
Co je segregace?
Nevím co to je...
Co je fanatismus?
Nevim co je to fetišismus...
Co je to nenávist?
Nevím co to je...
Co je předsudek?
Hmm, myslím, že když je někdo nemocnej?
*Tom was a DJ at a Los Angeles radio station
When he created this song
Considered a ´spoken word´ recording
Although it incorporates the songs
´What the World Needs Now Is Love´
And ´Abraham, Martin and John´
*Tom byl DJ na radio stanici v LA
když stvořil tohle
Je to považováno jako mluvené slovo
přesto že to využívá píseň
"Co ted svět potřebuje je láska"
A Abraham, Martin and John

Text přidal Jack_Herrer0

Video přidal Jack_Herrer0

Překlad přidal Jack_Herrer0

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.