Playlisty Kecárna
Reklama

It's Quiet Uptown - text, překlad

playlist Playlist
There are moments that the words don’t reach
There is suffering too terrible to name
You hold your child as tight as you can
And push away the unimaginable
The moments when you’re in so deep
It feels easier to just swim down
Jsou chvíle, které nelze popsat slovy
Existuje utrpení tak strašné, že je nelze pojmenovat
Držíš své dítě tak pevně, jak to jen jde
A nepředstavitelné odsunuješ stranou
Chvíle, když jsi tak hluboko
Až máš pocit, že je jednodušší plavat ke dnu
The Hamiltons move uptown
And learn to live with the unimaginable
Hamiltonovi se stěhují na předměstí
A učí se žít s nepředstavitelným
I spend hours in the garden
I walk alone to the store
And it’s quiet uptown
I never liked the quiet before
I take the children to church on Sunday
A sign of the cross at the door
And I pray
That never used to happen before
Trávím hodiny v zahradě
Sama se procházím po obchodě
A je to tiché předměstí
Nikdy jsem neměla to ticho ráda
V neděli beru děti do kostela
U dveří se pokřižuju
A modlím se
To se ještě nikdy předtím nestalo
If you see him in the street, walking by
Himself, talking to himself, have pity
Kdybys ho viděla procházet se po ulici
Samotného, jak mluví sám se sebou, polituj ho
Philip, you would like it uptown
It’s quiet uptown
Filipe, to předměstí by se ti líbilo
Je to klidné předměstí
He is working through the unimaginable Propracovává se nepředstavitelným
His hair has gone grey. He passes every day
They say he walks the length of the city
Zešedivěly mu vlasy. Přežívá den za dnem
Prý chodí tam a zpátky po městě
You knock me out, I fall apart Srazil jsi mě na zem, rozsypala jsem se
Can you imagine? Dokážeš si to představit?
Look at where we are
Look at where we started
I know I don’t deserve you, Eliza
But hear me out. That would be enough
Podívej, kde to jsme
Podívej, co jsme začali
Vím, že si tě nezasloužím, Elízo
Ale vyslechni mě. To mi stačí
If I could spare his life
If I could trade his life for mine
He’d be standing here right now
And you would smile, and that would be enough
I don’t pretend to know
The challenges we’re facing
I know there’s no replacing what we’ve lost
And you need time
But I’m not afraid
I know who I married
Just let me stay here by your side
That would be enough
Kdybych mohla jeho život zachránit
Kdybych mohla prodat svůj život za ten jeho
Tak by tady teď stál
A ty by ses smál, a to by mi stačilo
Nepředstírám, že znám
Výzvy, kterým musíme čelit
Vím, že to, co jsme ztratili, nelze ničím nahradit
A ty potřebuješ čas
Ale já se nebojím
Vím, koho jsem si vzala
Jen mě nech stát vedle sebe
To mi stačí
If you see him in the street, walking by her
Side, talking by her side, have pity
Jestli ho uvidíš, jak prochází na ulici kolem ní
Mluví vedle ní, polituj ho
Eliza, do you like it uptown? It’s quiet uptown Elízo, líbí se ti tohle předměstí? Je to klidné předměstí
He is trying to do the unimaginable
See them walking in the park, long after dark
Taking in the sights of the city
Snaží se udělat nepředstavitelné
Vidím je procházet se v parku, dlouho po setmění
Mluví, zatímco město vzdychá
Look around, look around, Eliza Rozhlédni se, rozhlédni se, Elízo
They are trying to do the unimaginable Snaží se udělat nepředstavitelné
There are moments that the words don’t reach
There is a grace too powerful to name
We push away what we can never understand
We push away the unimaginable
They are standing in the garden
Alexander by Eliza’s side
She takes his hand
Jsou chvíle, které nelze popsat slovy
Existuje milost tak silná, že ji nelze pojmenovat
Odsunujeme stranou, co nikdy nedokážeme pochopit
Odsunujeme stranou nepředstavitelné
Stojí v zahradě
Alexandr s Elízou vedle sebe
Bere ho za ruku
It’s quiet uptown Je to tiché předměstí
Forgiveness. Can you imagine?
Forgiveness. Can you imagine?
If you see him in the street, walking by her
Side, talking by her side, have pity
They are going through the unimaginable
Odpuštění. Dokážeš si to představit?
Odpuštění. Dokážeš si to představit?
Jestli ho uvidíš na ulici procházet kolem ní
Mluvit vedle ní, polituj je
Procházejí si něčím nepředstavitelným

Text přidala Eva01

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Hamilton Mixtape

Reklama

Kelly Clarkson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.