Playlisty Kecárna
Reklama

Break the Chains - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

I raise my arms to the sky
On my knees I pray
I'm not afraid anymore
I will walk through that door
Walk, dance, rise
Walk, dance, rise
Pozvedám své ruce k obloze
Na kolenou se modlím
Už se nikdy nebudu bát
Projdu těmi dveřmi
Kráčet,tančit,stoupat
Kráčet,tančit,stoupat
I can see a world where we all live
Safe and free from all oppression
No more rape or incest, or abuse
Women are not a possession
Vidím svět,ve kterém my všichni žijeme
V bezpečí a volní od všeho útisku
Už žádné znásilňování či krvesmilstvo,ani zneužívání
Ženy nejsou majetek
You've never owned me, don't even know me I'm not invisible, I'm simply wonderful I feel my heart for the first time racing I feel alive, I feel so amazing Nikdy´s mě nevlastnil,ani mě neznáš,nejsem neviditelná,jsem jednoduše báječná,poprvé cítím své srdce tlouci o závod a cítím se zas živá,cítím se báječně
I dance cause I love
Dance cause I dream
Dance cause I've had enough
Dance to stop the screams
Dance to break the rules
Dance to stop the pain
Dance to turn it upside down
Its time to break the chain, oh yeah
Break the Chain
Dance, rise
Dance, rise
Tančím, protože miluji
Tančím,protože mám sen
Tančím,protože už jsem toho měla dost
Tančím,abych ukončila řev
Tančím,abych porušila ta pravidla
Tančím ,abych ukončila tu bolest
Tančím,abych to obrátila vzhůru nohama
Je čas zpřetrhat řetězy,oh yeah
zlomit pouta
tančit,stoupat
tančit,stoupat
In the middle of this madness, we will stand I know there is a better world Take your sisters & your brothers by the hand Reach out to every woman & girl Uprostřed toho šílenství,budeme stát a já vím,že existuje lepší svět;Vem své sestry a bratry za ruku
Podej pomocnou ruku každé ženě a dívce
This is my body, my body's holy
No more excuses, no more abuses
We are mothers, we are teachers,
We are beautiful, beautiful creatures
Tohle je mé tělo,mé tělo je svaté
Už žádné ospravedlňování,žádné zneužívání
Jsme matkami,jsme učitelkami,
Jsme krásné,překrásné bytosti
I dance cause I love
Dance cause I dream
Dance cause I've had enough
Dance to stop the screams
Dance to break the rules
Dance to stop the pain
Dance to turn it upside down
It's time to break the chain, oh yeah
Break the Chain, oh yeah
Break the Chain
Tančím, protože miluji
Tančím,protože mám sen
Tančím,protože už jsem toho měla dost
Tančím,abych ukončila řev
Tančím,abych porušila ta pravidla
Tančím ,abych ukončila tu bolest
Tančím,abych to obrátila vzhůru nohama
Je čas zpřetrhat řetězy,oh yeah
zlomit pouta
tančit,stoupat
tančit,stoupat
Dance Break Inst.
Tančím,stoupám
Tančím,stoupám
Dance, rise
Dance, rise
Sestro,nechceš mi pomoci,sestro,nechceš stoupat 4x
Sister won't you help me, sister won't you rise x4
Tančím,stoupám
Tančím,stoupám
Dance, rise
Dance, rise
Sestro,nechceš mi pomoci,sestro,nechceš stoupat 4x
Sister won't you help me, sister won't you rise x4 Tohle je mé tělo,mé tělo je svaté
Už žádné ospravedlňování,žádné zneužívání
Jsme matkami,jsme učitelkami,
Jsme krásné,překrásné bytosti
This is my body, my body's holy
No more excuses, no more abuses
We are mothers, we are teachers,
We are beautiful, beautiful creatures
Tančím, protože miluji
Tančím,protože mám sen
Tančím,protože už jsem toho měla dost
Tančím,abych ukončila řev
Tančím,abych porušila ta pravidla
Tančím ,abych ukončila tu bolest
Tančím,abych to obrátila vzhůru nohama
Je čas zpřetrhat řetězy,oh yeah
zlomit pouta
tančit,stoupat
tančit,stoupat
I dance cause I love
Dance cause I dream
Dance cause I've had enough
Dance to stop the screams
Dance to break the rules
Dance to stop the pain
Dance to turn it upside down
Its time to break the chain, oh yeah
Break the Chain, oh yeah
Break the Chain

Text přidala vanesskapopo

Video přidala vanesskapopo

Překlad přidala vanesskapopo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.