Playlisty Kecárna
Reklama

Hallelujah (I'm Not Dead) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Flatline, a breath away
I was born with one foot in the grave
Been to hell and back
Dealt a real bad hand, but I'll live with that
Blízká smrt, vydechni
Narodil jsem se s jednou nohou v hrobě
Byl jsem v pekle a zpátky
Uzavřel dohodu se špatnou rukou, ale budu s tím žít
I've learned to face my darkness
Now I embrace my doubt
Don't go and plan my funeral
Don't go and count me out
Don't go and count me out
Naučil jsem se čelit své temnotě
Teď jsem přijal své pochybnosti
Neplánuj mi pohřeb
Nepočítej se mnou
Nepočítej se mnou
Living on a razor's edge
Danced with demons, tasted death
I've lost wars inside my head
But hallelujah, I'm not dead
Won't be waiting on my hearse
Pain's a gift, it ain't a curse
My heart still beats, my blood's still red
Hallelujah, I'm not dead
Hallelujah, I'm not dead
Žít na hraně břitvy
Tancovat s démony, ochutnal smrt
Prohrál bitvy v mojí hlavě
Ale aleluja, nejsem mrtev
Nebudu čekat na svůj pohřební vůz
Bolest je dar, není to kletba
Moje srdce stále bije, má krev je stále rudá
Aleluja, nejsem mrtev
Aleluja, nejsem mrtev
Hallelujah
Hallеlujah
Aleluja
Aleluja
Wake up another fight
Am I the victim or thе homicide
What's in my head left scars behind
Every step is an uphill climb
Vzbuzen dalším bojem
Jsem oběť nebo vrah
To co v mé hlavě zanechalo jizvy
Každý krok je jako stoupání do kopce
I've learned to live in shadows
Even without the light
I've learned to love the battles
Only the strong survive
Only the strong survive
Naučil jsem se žít ve stínech
Dokonce i bez světla
Naučil jsem se milovat ty bitvy
Pouze ten nejsilnější přežije
Pouze ten nejsilnější přežije
Living on a razor's edge
Danced with demons, tasted death
I've lost wars inside my head
But hallelujah, I'm not dead
Won't be waiting on my hearse
Pain's a gift, it ain't a curse
My heart still beats, my blood's still red
Hallelujah, I'm not dead
Hallelujah, I'm not dead
Žít na hraně břitvy
Tancovat s démony, ochutnal smrt
Prohrál bitvy v mojí hlavě
Ale aleluja, nejsem mrtev
Nebudu čekat na svůj pohřební vůz
Bolest je dar, není to kletba
Moje srdce stále bije, má krev je stále rudá
Aleluja, nejsem mrtev
Aleluja, nejsem mrtev
So if you're black and blue
And feeling so abused
No it don't make your damaged
It makes you living proof
That you are so much more
Than all this hell you've known
Remember this: What doesn't kill you is what builds your throne
Takže pokud jsi černý a modrý
A cítíš se zneužíván
Ne, nedojde k poškození
Tohle tě dělá živým důkazem
To že ty jsi ještě víc
Než tohle peklo, které znáš
Pamatuj tohle: Co tě nezabije, je to, co ti staví trůn
Living on a razor's edge
Danced with demons, tasted death
I've lost wars inside my head
But hallelujah, I'm not dead
Won't be waiting on my hearse
Pain's a gift, it ain't a curse
My heart still beats, my blood's still red
Hallelujah, I'm not dead
Žít na hraně břitvy
Tancovat s démony, ochutnal smrt
Prohrál bitvy v mojí hlavě
Ale aleluja, nejsem mrtev
Nebudu čekat na svůj pohřební vůz
Bolest je dar, není to kletba
Moje srdce stále bije, má krev je stále rudá
Aleluja, nejsem mrtev
Living on a razor's edge
Danced with demons, tasted death
I've lost wars inside my head
But hallelujah, I'm not dead
Won't be waiting on my hearse
Pain's a gift, it ain't a curse
My heart still beats, my blood's still red
Hallelujah, I'm not dead
Hallelujah, I'm not dead
Žít na hraně břitvy
Tancovat s démony, ochutnal smrt
Prohrál bitvy v mojí hlavě
Ale aleluja, nejsem mrtev
Nebudu čekat na svůj pohřební vůz
Bolest je dar, není to kletba
Moje srdce stále bije, má krev je stále rudá
Aleluja, nejsem mrtev
Aleluja, nejsem mrtev

Text přidala Katusa114

Text opravil LimeCZ

Video přidala Katusa114

Překlad přidala Katusa114

Překlad opravil LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

This Is Your Sign (Part 1)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.