Playlisty Kecárna
Reklama

Devil Inside - text, překlad

playlist Playlist
In the middle of the night
It's haunting me
Whispers in the dark won't let me sleep
In the middle of the night
It wants my soul
Fighting for my life but it won't let go
Uprostřed noci
Straší mě to
Šepot v temnotách mě nenechá spát
Uprostřed noci
Chce to moji duši
Bojuji o život, ale nenechá mě to
I see an angel, I see the devil
Same old story that's been told
I don't deserve grace, fought for forgiveness but I already sold my soul
I will always be a slave to the voice inside my head
All these monsters deep inside will not rest until I'm dead
Vidím anděla, vidím ďábla
Stále ten stejný příběh, jež už byl řečen
Nezasloužím si milost, bojuji za odpuštění, ale svou duši jsem už prodal
Vždy budu otrokem hlasu ve své hlavě
Všechny ty příšery uvnitř nepřestanou, dokud nebudu mrtvý
In the middle of the night
It's haunting me
Whispers in the dark won't let me sleep
In the middle of the night
It wants my soul
Fighting for my life but it won't let go
Uprostřed noci
Straší mě to
Šepot v temnotách mě nenechá spát
Uprostřed noci
Chce to moji duši
Bojuji o život, ale nenechá mě to
So throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn, burn
Throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn the devil out of me
Tak hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, uhořet, uhořet
Hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, vyhoří i ďábel uvnitř v mém nitru
Rattle my cage
I bury my rage so no one else will ever see
High on the pain
I will always be a slave to the darkest part of me
No, I'm running out of time
Get out while you can
And the moon is getting high
The beast is back again
Řinčení mé klece
Pohřbím svůj vztek, takže už nikdo další neuvidí
Opilost bolestí
Vždy budu otrokem své nejtemnější části
Ne, dochází mi čas
Dostaň se ven, dokud můžeš
Měsíc stoupá vzhůru
A bestie je znovu zpátky
In the middle of the night
It's haunting me
Whispers in the dark won't let me sleep
In the middle of the night
It wants my soul
Fighting for my life but it won't let go
Uprostřed noci
Straší mě to
Šepot v temnotách mě nenechá spát
Uprostřed noci
Chce to moji duši
Bojuji o život, ale nenechá mě to
So throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn, burn
Throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn the devil out of me
Tak hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, uhořet, uhořet
Hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, vyhoří i ďábel uvnitř v mém nitru
Oh, I swear to you, I tried
Disappointment in your eyes
Don't deserve to be set free
So can you end my misery
Ach, přísahám, že jsem se snažil
Zklamání ve tvých očích
Nezasloužím si být osvobozen
Tak mohla bys ukončit mé trápení
In the middle of the night
It's haunting me
Whispers in the dark won't let me sleep
In the middle of the night
It wants my soul
Fighting for my life but it won't let go
Uprostřed noci
Straší mě to
Šepot v temnotách mě nenechá spát
Uprostřed noci
Chce to moji duši
Bojuji o život, ale nenechá mě to
So throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn, burn
Throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn, burn
So throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn, burn
Throw me in the fire, fire, fire
And leave me here to burn, burn the devil out of me
Tak hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, uhořet, uhořet
Tak hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, uhořet, uhořet
Tak hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, uhořet, uhořet
Hoď mě do ohně, ohně, ohně
A nech mě tu uhořet, vyhoří i ďábel uvnitř v mém nitru

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Valse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Relentless

Reklama

Citizen Soldier texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.