Playlisty Kecárna
Reklama

At Night It Gets Worse - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I can't afford to seize
I never stay for too long
And when the whistle blows
Every light goes out in order
Nemůžu si dovolit se uchopit
Nikdy nezůstávám moc dlouho
A když zní pískání
Každé světlo zhasíná
Waking up inside a profane dream
And someone innocent
Pull the storage cell is empty
Probouzím se z profánního snu
A někdo nevinný
Vytahuje prázdnou paměťovou buňku
Your straining stare
Cut from every other home
In the sequence of our unidentified
Impersonator
Cause you know just what to say and
By any other name is still a lie
Tvůj stresující pohled
Vyříznutý z každého domu
V sekvenci naší nedefinovatelnosti
Imitátor
Protože víš, jen to, co říct a
Díky každému dalšímu jménu je to stále lež
The amethyst will beat into your skull
Cum pouring out
Ametyst narazí na lebku
Sperma se vylévá
Hoping to see why you don't show
Any emotion you fear that's
Breaking you open to feel our
Wild Force
Doufám, že uvidím proč neukazuješ
Žádnou emoci, bojíš se, že
Se tak otevřeš cítění naší
Divoké síly
Whatever comes of this
I want to
Fill the big frame
Beside your prison bed
Every eye sealed shut with resentment
I can't afford to speak
In this nauseous daze
Once the ice is broke
Every hand you held will pull you down
Cokoliv z toho vyjde
Chci
Naplnit velký rám
Vedle tvé vězeňské postele
Každé oko je zavřené záští
Nemůžu si dovolit mluvit
V tomto neklidném omráčení
Jednou se led prolomí
Každá ruka, kterou jsi držel, tě dá dolů
Are we made like this
By a raging fool
We were wrong and we resisted our own charge
Are we trained like this? Bite the giving hand
We were lost and there was no place we could go
Jsme vytvořeni jako tohle
Zuřivým bláznem
Mýlili jsme se a odolávali jsme vlastnímu obvinění
Jsme pro tohle trénovaní? Kousni dárcovu ruku
Jsme ztraceni a nebylo místo, kam jsme mohli jít
Your straining stare
Cut from every other home
In the sequence of our unidentified
Impersonator
Cause you know just what to say and
By any other name is still a lie
Tvůj stresující pohled
Vyříznutý z každého domu
V sekvenci naší nedefinovatelnosti
Imitátor
Protože víš, jen to, co říct a
Díky každému dalšímu jménu je to stále lež
The amethyst will beat into your skull
Cum pouring out
Ametyst narazí na lebku
Sperma se vylévá
Hoping to see why you don't show
Any emotion you fear
That's breaking you open to feel our
Wild Force
Doufám, že uvidím proč neukazuješ
Žádnou emoci, bojíš se, že
Se tak otevřeš cítění naší
Divoké síly
Crawl out my shell
Change
When will I get a chance
Don't lose your nerve again
When will
I get a chance
Vylez z ulity
Změň se
Kdy dostanu šanci
Neztrácej zase nervy
Kdy
Dostanu šanci?
Crawl out my shell (out in the dark I can hear someone singing along with us)
Change
When will I get a chance (I never thought that could be on my own again)
Don't lose your nerve again (now all this time I spent waiting for something to change is gone)
When will (never escaping the echoing sound of your locked engage)
I get a chance
I might as well be dead
When will
I get to it
Vylez z ulity (venku v temnotě můžu slyšet někoho zpívajícího s námi)
Změň se
Kdy dostanu šanci (nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl být zase sám)
Neztrácej zase nervy (teď celou dobu trávím čekáním na někoho, kdo změní, co je pryč)
Kdy (nikdy se neosvobodím od ozývajícího se zvuku tvého zamčeného angažování)
Dostanu šanci?
Možná jsem mrtev
Kdy
To získám?

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Amulet (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.