Playlisty Kecárna
Reklama

Project Life Collapse - text, překlad

playlist Playlist
Where ever I go, chaos surrounds me
Idolizing the perpetual bliss
I'm creating my existence as I see it normal
Imagination or reality? This is my way
Kamkoliv jdu, zmatek mě obklopuje
Zbožňujeme věčné blaho
Utvářím své bytí tak, jak ho normálně vidím
Představivost, nebo skutečnost? Toto je můj způsob
Am I dreaming, are these voices not my own
Talk to me, lead me
Dreaming or not, guidance is what I seek
Lead me to righteousness
Sním, jsou ty hlasy moje?
Mluvte ke mě, veďte mě
Snící, či ne, vedení je to, co hledám
Veď mě ke spravedlnosti
In life I fail, chaos feeds me
Turning the hourglass, increasing my corruption
Everything stops, a divine craft, caresses me
Project life collapse
V životě jsem selhal, zmatek mě pohlcuje
Obracím přesýpací hodiny, prohlubuji svou zkaženost
Vše se zastavilo, boží chytrost pohladila mě
Plán života se hroutí
Operation breakdown has started
Stranded in a no man's land, trying to escape
Believer, when I say I have tried, you shall trust
Start to worship the ground I walk, chaos surrounds me
Operace zhroucení započala
Uvězněn v zemi nikoho, snažím se utéct
Věřící, když říkám, že jsem se pokoušel, tak mi věř
Začni uctívat zemi, po které chodím, zmatek mě obklopuje
Am I dreaming, are these voices not my own
Talk to me, lead me
Dreaming or not, guidance is what I seek
Lead me to righteousness
Sním, jsou ty hlasy moje?
Mluvte ke mě, veďte mě
Snící, či ne, vedení je to, co hledám
Veď mě ke spravedlnosti
In life I fail, chaos feeds me
turning the hourglass, increasing my corruption
Everything stops, a divine craft, caresses me
Project life collapse
V životě jsem selhal, zmatek mě pohlcuje
Obracím přesýpací hodiny, prohlubuji svou zkaženost
Vše se zastavilo, boží chytrost pohladila mě
Plán života se hroutí

Text přidal Sunrise686

Text opravil Highlander

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Communicate the Storms

Reklama

Cipher System texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.