Playlisty Kecárna
Reklama

If it isn't you - text, překlad

playlist Playlist
[Christina]
I am reckless
With my heart
With my words
I never really cared about
The ones who didn't stick around
(Christina)
Jsem nezodpovědná
S mým srdcem
S mými slovy
Nikdy mi to opravdu nebylo jedno
Ti, kdo nezůstaly poblíž
Yeah, I cry about it
I get attached
I feel so dumb
But I did it to myself
Always knew that they would let me down
Jo já kvůli tomu brečím
jsem oddaná
Cítím se tak hloupě
Ale udělala jsem to sama sobě
Vždycky jsem věděla, že by mě stáhly dolů
[Dani]
But ever since you left baby
I've been a mess
The stars in the sky don't shine as brightly
So tell me would it be so bad if you came back
(Dani)
Ale od té doby, co jsi odešel zlato
Byla jsem zmatená
Hvězdy na obloze nesvítí tak jasně
Tak mi řekni, bylo by to tak špatné, kdyby jsi se vrátil
Don't you remember how right it feels
'Cause I do
And if you asked me to
Nepamatuješ si jak správně to cítí
Protože já jo
A kdybys mě požádal
[Lauren]
I'd come back to you
Back to you
I'd come back to you
To you
You know it's only you
Only you
I don't want nobody
If it isn't you
If it isn't you
If it isn't you
(Lauren)
Vrátila bych se k tobě
Zpět k tobě
Vrátila bych se k tobě
K tobě
Víš že jsi to jen ty
Jen ty
Nechci nikoho
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
[Amy]
Do you think about me
Do you miss the nights
When we would hang out
And just drive around

(Amy)
Myslíš na mě
Chybí ti noci
Když jsme spolu mohli být
A jen jezdit dokola
Do you think about it now
I ask all my friends about you
And it hurts a little
When they say you're happy
'Cause a part of me, it still wishes
You smile because of me
Myslíš na to teď
Ptám se všech mých přátel na tebe
a trochu to bolí
Když říkají že jsi šťastný
Protože část mě si stále přeje
Aby si se usmíval kvůli mě
[Dani]
It's been a long time
I've written so many songs
And I bet all my friends
Are tired of hearing your name
(Dani)
Je to dlouhá doba
Napsala jsem tolik písní
A vsadím se, že všichni moji přátelé
Jsou unavení ze slyšení tvého jména
I sound a little insane
But it's hard to move on
When there's nobody like you
You're so special
And I don't wanna spend another day without you
Znělo to trochu šílené
Ale je těžké jít dál
Když není nikdo jako ty
Jsi tak zvláštní
A nechci trávit další den bez tebe
[Katherine]
Baby it doesn't matter
Where this takes me
It could hurt me
But I miss you
And I need you

(Katherine)
Zlato nezáleží na tom
Kde si mě získáš
Může mi to ublížit
Ale chybíš mi
A já tě potřebuji
I don't want to
But everybody knows
That if you asked me to
Yeah if you asked me to
Já to ale nechci
Ale každý ví
Že když jsi mě požádal, abych
Jo, pokud jsi mě požádal, abych
[Lauren]
I'd come back to you
Back to you
I'd come back to you
To you
You know it's only you
Only you
I don't want nobody
If it isn't you
If it isn't you
If it isn't you
(Lauren)
Vrátila bych se k tobě
Zpět k tobě
Vrátila bych se k tobě
K tobě
Víš že jsi to jen ty
Jen ty
Nechci nikoho
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
[Dani ]
I don't know what it is
I know he's not that special
I mean, at least everyone
Keeps telling me that
But it feels like I'm never going to move on
Like, for real, I'm so obsessed with him
Like, Justin Bieber could ask me on a date
And I'd be like
"No, sorry, you're not J.."
Oh, I almost said his name
Anyway, the moral of the story is
It's over, he probably hates me
And I should just move on
Right?
(Dani)
Nevím, co to je
Vím, že to není tak zvláštní
Chci říct, alespoň každý
Mi to stále říká
Ale cítím se, jako bych se nikdy nepohnula
Jako skutečně jsem tak posedlá s ním
Stejně jako kdyby se mě Justin Bieber zeptal na rande
A já bych byla ráda
"Ne, omlouvám se, nejsi J .."
Jo, skoro jsem řekla jeho jméno
Mimochodem, morálka příběhu je
Je konec, asi mě nenávidí
A já bych měla jen pokračovat
Že jo?
[Lisa]
I'd come back to you
Back to you
I'd come back to you
To you
'Cause it's only you
Only you
I don't want nobody
If it isn't you
If it isn't you
If it isn't you
(Lisa)
Vrátila bych se k tobě
Zpět k tobě
Vrátila bych se k tobě
K tobě
Protože jsi to jen ty
Jen ty
Nechci nikdo
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
[Dani]
If it isn't you
If it isn't you
If it isn't you
(Dani)
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
[Lisa]
If it isn't you
If it isn't you
If it isn't you
(Lisa)
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
Pokud to nejsi ty
[Dani]
If it isn't you
(dani)
Pokud to nejsi ty

Text přidala cimorelli1

Videa přidali cimorelli1, marky_pekova

Překlad přidala cimorelli1

Překlad opravila cimorelli1

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sad Girls club

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.