Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

I'd like to think like einstein
Know the equal of pi
And never need to as why
Why, why boys don't cry
Where we go when we die
And what's the meaning of life

Whatever the weather man's saying we follow
Sunshine or rain
But he'll never tell me how I feel tomorrow
Pleasure or pain

The lessons I'm learning, just leave me burning for more and more, I lie awake hoping, jesus aint joking I'm sure, that his sure

Whatever the weather man's saying we follow
Sunshine or rain
But he'll never tell me how I feel tomorrow
Pleasure or pain

So tell me why the world keeps on turning, turning
And why so many people are hurting, hurting
How we traded honestly for lying, lying
Cause were only gonna make it if were trying, trying

You put a man on the moon
But you can't save that baby
And that pains me
You'll make a red rose turn blue
But you can't stop us dying keep on trying

Whatever the weather man's saying we follow
Sunshine or rain
But he'll never tell me how I feel tomorrow
Pleasure or pain

Text přidala Slocky

Video přidala Ajina369

Já chtít mít za možné einstein
Znát rovnat se pi
A nikdy potøebovat k proè
Proè, proè chlapci nekøièí
Kde my jdeme kdy my zemøeme
A co smysl života

Jakýkoliv povìtrnostní mužovo rèení my následujeme
Sluneèní svit nebo d隝
Ale on bude to mi nenamluvíte jak já cítím zítra
Potìšení nebo bolest

Lekce uèí se, jen nechají mì hoøení pro stále více, já lžu vzbudím se doufání, Jesusovy aint dìlající šprýmy si jsem jist, to jeho jistý

Jakýkoliv povìtrnostní mužovo rèení my následujeme
Sluneèní svit nebo d隝
Ale on bude to mi nenamluvíte jak já cítím zítra
Potìšení nebo bolest

Tak øíkat mi proè svìt drží na otoèení, otoèení
A proè tak mnoho lidí jsou poranìné, zranìný
Jak my obchodní poctivì pro ležící, lhaní
Pøíèina jen chystala se udìlá to jestli zkoušel, zkoušení

Vy dali muže na oddávat se snìní
Ale nemùžete ledaže dítì
A to bolí mì
Vy udìláte èervenou rùži zmodrat
Ale nemùžete zastavit nás umírání stále zkoušení

Jakýkoliv povìtrnostní mužovo rèení my následujeme
Sluneèní svit nebo d隝
Ale on bude to mi nenamluvíte jak já cítím zítra
Potìšení nebo bolest

Překlad přidala Ivet


Lessons To Be Learned

Gabriella Cilmi texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.