Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Oh What My Luck The Game That I Played
I'll Duck For Cover When You Call Out My Name
And Oh La La La Unravel Your Chain
Cause I Won't Touch Ya, Ya Burning Flame
Ó! jaké mé štìstí hra to já jsem hrál
Já potopit pro kryt kdy vy zavoláte moje jméno
A ó! La La La rozplést váš øetìz
Zpùsobit mne nebudu dotýkat se ano, ano hoøícího plamenu
You've Seen All Of Me And I Know
That All The Riches Come And Go
There's Something I Need You To Know
Vidìli jste všechno moje a já znám
Ta všechny bohatství pøijdou a jdou
Tam je nìco já potøebuji You Pro vìdìt
So, Quit Askin Me, No, No More
Can't You See, Tonight I Won't Fall
Tak, odejít od Askin mì, ne, už ne
Nemùže vy vidíte, dnes veèer já nebudu padat
If You Follow That Same Awkward Game
There's Nothing To Gain You Will Find, Oh Yeh
Some Day I'll Explain It's Fact, I Did It Again Yeah
Jestli vy následujete tu samou nešikovnou hru
Tam nebude nic co zisk vy najdete, ó! Yeha
Nìkdy já budu vysvìtlit, že to je fakt, I udìlal to znovu jo
When Your Heart Skips A Beat, Silence Be Afraid
I'm Loving The Heat Honey I Got The Rest Of Time
And I Feel Oh So Good Like I Should And I Know
Time Is Frozen, Bound And Broken Promises Are Cheap
Kdy váš Heart skáèe A tempo, ticho obává se
Já miluji Heat Honey já jsem dostal zbytek Time
A I cítit ó! tak dobrý jako I by mìl a já znám
Èas je zamrzlý, svázané a Brocken sliby jsou levné
So, Quit Askin Me, No, No More
Can't You See, Tonight I Won't Fall
Tak, odejít od Askin mì, ne, už ne
Nemùže vy vidíte, dnes veèer já nebudu padat
If You Follow That Same Awkward Game
There's Nothing To Gain You Will Find, Oh Yeh
Some Day I'll Explain It's Fact, I Did It Again Yeah
Jestli vy následujete tu samou nešikovnou hru
Tam nebude nic co zisk vy najdete, ó! Yeha
Nìkdy já budu vysvìtlit, že to je fakt, I udìlal to znovu jo
If You Count All The Stars You'll Find
You'll Lose All Your Sleep
So Don't Wate All Your Time
Pretending You Can
Jestli vy spoèítáte všechny hvìzdy vy najdete
Vy upustíte veškerý váš spánek
Tak ne Wate All váš èas
Pøedstírání vy mùžete
Well I'm Taking Back All That Your Stealin'
Cause I Don't Nothing Your Dealin'
Sorry Not Sleeping I'm Leaving
Memory Coming Back Creeping
Dobøe já beru Back všechno co Your Stealin'
Zpùsobit já dìlám ne nic váš Dealin'
Promiòte ne spaní opouští
Pamì vrátí se plazivá

Text přidala Slocky

Text opravil palota

Video přidala AstrA777

Překlad přidala Ivet

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ronnie Scott's Live Session (EP)

Reklama

Gabriella Cilmi texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.