Playlisty Kecárna
Reklama

Psychotic - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

~ Pre-chorus ~
It was all a dream, lights, camera, action
It's hard to think that this life would make me happy
Usually, a nice guy if you ask me
But if TMZ wanna talk then I won't have it
~ Pred refrén ~
Bol to všetko sen, svetlá, kamera, akcia
Je ťažké myslieť že tento život ma môže urobiť šťastným
Zvyčajne, milý chalan ak sa ma opýtaš
Ale ak TMZ začne hovoriť potom to nebudem mať
~ Chorus ~
Cause everyone want it until they got it
I heard being famous makes you psychotic
Cause everyone want it until they got it
Heard being famous makes you psychotic
~ Refrén ~
Pretože každý to chce až kým to nedostanú
Počul som že byť slávny ťa spraví psychotickým
Pretože každý to chce až kým to nedostanú
Počul som že byť slávny ťa spraví psychotickým
~ Verse 1 ~
Yeah, everybody want
Bright lights in they eye sight
With a house up on the hills
Fast cars like NASCAR
That's all to it, then I'm all in
But how come like every celebrity hates
The position they in
I seen people struggling to pay they rent
More satisfied than them
So is it worth it?
Another single person
Never get the space
I ain't tryna meet the press in hell to have
A blue check on my Twitter page
Got me thinking for a minute, wait, hold up
Maybe I'll be fine with some minimum wage
That fake shit seem appealing but
It's getting closer every day
Anyway, I know I'mma detonate
If I keep on going
Staying focused
So I won't complain
Forget it, I'll do whatever it takes
Just to get a taste
But if I get too close
I can never go back
I´ll be stuck in a trap, just waiting for the day
When nobody pays attention
I'm confused
Is this life really what it's cracked up to be?
Cameras flashing in your face
Like just get off of me
Oftenly I been on my grind lil homie
So I know it's inevitable in time lil homie
It's in God
~ Verzia 1 ~
Yeah, každý chce
Jasné svetlá v ich dohľade
S domom na kopcoch
Rýchle autá ako NASCAR
To je všetko na to, potom som celý v tom
Ale ako to že každá celebrita nenávidí
Pozíciu v ktorej sa nachádza
Vídavam ľudí bojujúcich zaplatiť ich nájom
Viac spokojnejších než oni
Tak stojí to za to?
Ďalšia slobodná osoba
Nikdy nedostane priestor
Nesnažím sa nasilu stretnúť v pekle aby som mal
Modrú fajku na mojom Twitter profile
Nechaj ma premýšľať na minútu, čakaj, spomaľ
Možno budem v pohode s minimálnou mzdou
Tá falošná pičovina sa zdá byť príťažlivá ale
Je stále bližšie každý deň
Mimochodom, viem že to odpálim
Ak budem pokračovať v ceste
Zostanem zameraný
Tak sa nebudem sťažovať
Zabudni na to, urobím čokoľvek to obnáša
Len aby som to skúsil
Ale ak sa dostanem príliš blízko
Nikdy nebudem môcť ísť späť
Budem uviaznutý v pasci, len čakať na ten deň
Kedy nikto nebude venovať pozornosť
Som zmätený
Je život naozaj taký ako by mal byť v reklame?
Kamery blikajú do tvojej tváre
Akože choďte odo mňa preč
Často som drel, malý kámo
Tak viem že je to nevratné v čase, kámo
Je to v Bohu
~ Pre-chous ~
Lights, camera, action
It's hard to think that this life would make me happy
Usually, a nice guy if you ask me
But if TMZ wanna talk then I won't have it
~ Pred refrén ~
Bol to všetko sen, svetlá, kamera, akcia
Je ťažké myslieť že tento život ma môže urobiť šťastným
Zvyčajne, milý chalan ak sa ma opýtaš
Ale ak TMZ začne hovoriť potom to nebudem mať
~ Chorus ~
Everyone want it until they got it
Heard being famous makes you psychotic
Cause everyone want it until they got it
Heard being famous makes you psychotic
~ Refrén ~
Pretože každý to chce až kým to nedostanú
Počul som že byť slávny ťa spraví psychotickým
Pretože každý to chce až kým to nedostanú
Počul som že byť slávny ťa spraví psychotickým
~ Verse 2 ~
Oh I got it
Skip lines, big time
New checks with commas
Psychotic
Hit songs, red carpet, blue sky, I want it
I gotta get it, do whatever, debating
My comma´s coming
I gotta know if I'm making a mistake
I'm 'bout to pop up in the game
Because I'm getting impatient
But I see everybody talking that this life is too crazy
I notice that it was better when I started
Maybe not, I don't know right now but
I can feel it heart when
The beat drops and I spit heat rock
We own this shit, man please believe me
But a lifestyle give me the heebie-geebies
But a buster wanna beef
Then we'll beat some speakers
My mind is psychotic, so Jesus free me
I´m gone
~ Verzia 2 ~
Oh mám to
Preskočiť riadky, veľký čas
Nové overenia s čiarkami
Psyho
Hity, červený koberec, modré nebo, chcem to
Musím to dostať, urobiť čokoľvek, uvažovať
Môj znak overenia sa blíži
Mal by som vedieť či robím chybu
Chystám sa objaviť v hre
Pretože sa stávam netrpezlivý
Ale vidím každého rozprávať že tento život je príliš bláznivý
Všimol som si že to bolo lepšie keď som začal
Možno nie, neviem teraz ale
Môžem to cítiť v srdci keď
Tep spomalí a vychrlím šíriace teplo
Vlastníme tieto sračky, chlape prosím ver mi
Ale životný štýl mi dáva závraty
Ale skupina chce hovädzie
Potom porazíme nejakých hovorcov
Moja myseľ je psychotická, tak Ježiš osloboď ma
Som preč
~ Pre-chous ~
Lights, camera, action
It's hard to think that this life would make me happy
Usually, a nice guy if you ask me
But if TMZ wanna talk then I won't have it
~ Pred refrén ~
Bol to všetko sen, svetlá, kamera, akcia
Je ťažké myslieť že tento život ma môže urobiť šťastným
Zvyčajne, milý chalan ak sa ma opýtaš
Ale ak TMZ začne hovoriť potom to nebudem mať
~ Chorus ~
Everyone want it until they got it
Heard being famous makes you psychotic
Cause everyone want it until they got it
Heard being famous makes you psychotic
~ Refrén ~
Pretože každý to chce až kým to nedostanú
Počul som že byť slávny ťa spraví psychotickým
Pretože každý to chce až kým to nedostanú
Počul som že byť slávny ťa spraví psychotickým

Text přidala MirageRose

Text opravila MirageRose

Video přidala MirageRose

Překlad přidala MirageRose

Překlad opravila MirageRose

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.