Playlisty Kecárna
Reklama

Objects in the Mirror - text, překlad

~ Intro ~
The objects in the mirror
Are closer than they appear
Don't tell me "I don't know how you feel"
I can show you what's real
The objects in the mirror
Are closer than they appear
~ Predohra ~
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"
Môžem ti ukázať čo je skutočné
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
~ Verse 1 ~
These days I'm living like I'm dreaming
It´s not about the way it is
It´s bout how you perceive it
Believe it
They never thought we could
Even in my hometown
When they hold me down
It's whatever though cause we good
I think they should get with the program
I don't know why they can't update
Everything I ever wanted is coming
And stacking it up like a fundraiser
So when life be getting hectic
Don't let nobody block out your reflection
~ Verzia 2 ~
Tieto dni žijem ako vo sne
Nie je to o tom ako to je
Ale o tom ako to vnímaš
Ver tomu
Nikdy im nenapadlo že by sme mohli
Aj v mojom rodnom meste
Keď ma zhodili dolu
To je jedno pretože už sme na tom dobre
Myslím že by mali ísť s programom
Neviem prečo ho nemôžu aktualizovať
Všetko čo som kedy chcel prichádza
A dáva sa dohromady ako dobrovoľník
Tak keď je život stále rušný
Nenechaj nikoho zatieniť tvoj odraz
~ Chorus ~
Don't tell me "I don't know how you feel"
I can show you what's real
The objects in the mirror
Are closer than they appear
Don't tell me "I don't know how you feel"
I can show you what's real
The objects in the mirror
Are closer than they appear
~ Refrén ~
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"
Môžem ti ukázať čo je skutočné
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"
Môžem ti ukázať čo je skutočné
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
~ Verse 2 ~
My life's on a tight rope
Praying for balance
And stay on the calendar
If you think that I might choke
But they can't do anything
You can do half as good
It's just how this life goes
They hate on your dreams
Until they seem like reality
I've never fit in with no one
I made my own lane
Now they hit me up saying
They´re proud of me
Step back I know y'all
From the sunrise to the snowfall
Imma live it like I never did it
Even though they always said I'd never go far
So when life be getting hectic
Don't let nobody block out your reflection
Just tell your life
So when life be getting hectic
Don't let nobody block out your reflection
~ Verzia 2 ~
Môj život je na lane
Modlím sa za rovnováhu
A zostávam na zozname
Ak si myslíš že by som sa mohol udusiť
Ale oni nemôžu spraviť nič
Môžeš to urobiť len z polovice dobre
To je ako tento život ide
Oni nenávidia tvoje sny
Až kým sa nezdajú byť skutočné
Nikdy som s nikým nezapadal
Vytvoril som si vlastnú cestu
Teraz ma vyzdvihujú hovoriac
Že sú na mňa hrdí
Ustúpte, ja vás všetkých poznám
Od východu slnka k sneženiu
Budem žiť tak ako ešte nikdy
Aj keď hovoria že nikdy nezájdem ďaleko
Tak keď život začne byť rušný
Nenechaj nikoho zatieniť tvoj odraz
Len povedz svoj život
Tak keď život začne byť rušný
Nenechaj nikoho zatieniť tvoj odraz
~ Chorus ~
Don't tell me "I don't know how you feel"
I can show you what's real
The objects in the mirror
Are closer than they appear
Don't tell me "I don't know how you feel"
I can show you what's real
The objects in the mirror
Are closer than they appear
~ Refrén ~
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"
Môžem ti ukázať čo je skutočné
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"
Môžem ti ukázať čo je skutočné
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
~ Verse 3 ~
When I'm looking at the mirror I can see more
From the clear skies to the sea floor
Always said I never get to do it
You should dream more
And now they know it's going down
Like three doors shit
Everything that was impossible
Now is so possible because of me
I don't got no oscars
But shit is unlogical
But imma be a problem
When I takeover the lead
And i pull up on the scene
And they´re like "Hey, bro!"
I'm like "What have you been doing?"
It's the same old
I can never live a life where i lay low
I just told them I can get it if I say so
So when life be getting hectic
Use a mirror as a new dimension
~ Verzia 3 ~
Keď hľadím do zrkadla môžem vidieť viac
Od jasných oblôh k morskému dnu
Vždy hovorili že to nikdy nespravím
Mal by si snívať viac
A teraz vedia že to ide dolu
Ako sračka s tromi dverami
Všetko čo bolo nemožné
Je teraz tak možné kvôli mne
Nedostávam žiadnych oskarov
Ale pičoviny sú nelogické
Ale budem problémom
Keď prevezmem vedenie
A objavím sa na scéne
Oni mi hovoria "Čau, brácho!"
A ja "Čo ste robili?"
Je to stále to isté
Už nebudem žiť život kde som bol ponížený
Poviem im že to dostanem ak tak poviem
Tak keď život začne byť rušný
Použi zrkadlo ako nový rozmer
~ Chorus ~
Don't tell me "I don't know how you feel"
I can show you what's real
The objects in the mirror
Are closer than they appear
Don't tell me "I don't know how you feel"
I can show you what's real
The objects in the mirror
Are closer than they appear
~ Refrén ~
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"
Môžem ti ukázať čo je skutočné
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"
Môžem ti ukázať čo je skutočné
Objekty v zrkadle
Sú bližšie než sa zdajú
~ Outro ~
They gonna tell you stop the funny stuff
We all know you'll never be enough
My dreams live forever ever
Forever they will live
They gonna tell you stop the funny stuff
We all know you'll never be enough
My dreams live forever ever
The objects in the mirror
Forever ever
The objects in the mirror
Don't tell me "I don't know how you feel"
~ Ukončenie ~
Budú ti hovoriť aby si prestal vtipkovať
Všetci vieme že nikdy nebudeš dosť dobrý
Moje sny žijú navždy
Navždy budú žiť
Budú ti hovoriť aby si prestal vtipkovať
Všetci vieme že nikdy nebudeš dosť dobrý
Moje sny žijú navždy
Objekty v zrkadle
Navždy
Objekty v zrkadle
Nehovor mi "Neviem ako sa cítiš"

Text přidala MirageRose

Text opravila MirageRose

Překlad přidala MirageRose

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.