Kecárna Playlisty

Hell Is For Children - text, překlad

playlist Playlist
They cry in the dark,
So you can't see their tears
They hide in the light,
So you can't see their fears
Forgive and forget, all the while
Love and pain become and the same in the eyes of a wounded child
Křičí ve tmě,
Takže nemůžete vidět jejich slzy
Skrývají se ve světle,
Takže nemůžete vidět jejich obavy
Odpustit a zapomenout, po celou dobu
Láska a bolest se a stejný v očích zraněných dětí

Because hell, hell is for children
And you know that their little lives can become such a mess
Hell, Hell is for children
And you shouldn't have to pay for your love
with your bones and your flesh

Protože, peklo, peklo je pro děti
A víte, že jejich malé životy se může stát takovou špínou
Peklo, Peklo je pro děti
A neměly byste platit za svou lásku
vašimi kostmi a tělem

It's all so confusing this brutal abusing
They blacken your eyes and they apologise
You're daddy's good girl, dont tell mommy a thing
Be good little boy and you'll get a new toy
Tell grandma you fell off the swing

Je to všechno tak matoucí tomuto brutálnímu zneužívání
Černí ti oči a omlouvají se
Jseš tatínkova hodná holčička, neříkej mamince nic,
Buď hodný chlapče a dostaneš novou hračku
Řekni babičce že jsi spad z houpačky

Because hell, hell is for children
And you know that their little lives can become such a mess
Hell, Hell is for children
well, you shouldn't have to pay for your love
with your bones and your flesh
No, Hell is for children

Protože, peklo, peklo je pro děti
A víte, že jejich malé životy se může stát takovou špínou
Peklo, Peklo je pro děti
A neměly byste platit za svou lásku
vašimi kostmi a tělem
Ne, Peklo je pro děti

Hell, hell is for hell, hell is for hell
Hell is for children
Hell, hell is for hell, hell is for hell
Hell is for children

Peklo, peklo je peklo, peklo je peklo
Peklo je pro děti
Peklo, peklo je peklo, peklo je peklo
Peklo je pro děti

Hell, hell is for hell, hell is for hell
Hell is for children
Hell, hell is for hell, hell is for hell
Hell is for children

Peklo, peklo je peklo, peklo je peklo
Peklo je pro děti
Peklo, peklo je peklo, peklo je peklo
Peklo je pro děti

Hell is for children
Hell is for children

Peklo je pro děti
Peklo je pro děti

Text přidala marrille

Video přidala Warheart

Překlad přidal KARI

Překlad opravila Warheart


Skeletons In The Closet

Children Of Bodom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.