Playlisty Kecárna
Reklama

No Ordinary Morning - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

If there was nothing that i could say
turned your back and you just walked away
leaves me numb inside i think of you
together is all i ever knew
Pokud nic, že jsem mohl říct
otočil zády a právě odcházela
opouští mě znecitlivění uvnitř tebe myslím
společně je vše, co jsem kdy poznal
We moved too fast but i had no sign
i would try to turn the hands of time
i looked to you for a reason why
the love we had passed me by
Přestěhovali jsme se příliš rychle, ale měl jsem žádné známky
Já bych se snaží otočit ručičky času
Podíval jsem se na vás důvod, proč
láska, kterou jsme prošli kolem mě
And as the sun would set you would rise
fall from the sky into paradise
is there no light in your heart for me
you´ve closed your eyes you don´t longer see
A jak slunce by se soubor, který by se zvedla
padají z nebe do ráje
Je tam žádné světlo ve svém srdci pro mě
jste zavřeli oči nemusíte déle vidět
There were no lies between me and you
you said nothing of what you knew
but there was still something in your eyes
left me helpless and paralysed
Nebyly zjištěny žádné leží mezi mnou a vámi
jste řekl, nic z toho, co jste věděl, že
ale tam byl ještě něco v tvých očích
mě opustil a bezmocný ochrnutý
You could give a million reasons
change the world and change the tides
could not give me the secrets
of your heart and of your mind
in the darkness that surrounds me
now there is no peace of mind
your careless words undo me
leave the thought of us behind
Mohli byste dát milion důvodů
změnit svět a změnit přílivy
nemohl dát mi tajemství
svého srdce a svou mysl
ve tmě, která mě obklopuje
Nyní není klid
Vaše neopatrná slova mi vrátit zpět
nechte si z nás za sebou

Text přidala AnGeLiK-xx

Video přidala AnetKaK

Překlad přidal CLsN

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.