Playlisty Kecárna
Reklama

Almost Nearly Perfect - text, překlad

playlist Playlist
Look at this!
Bent umbrella...
Hardly know why he'd throw it away
I've a trick with some wire and stick
So I'll save it for a rainy day
Pozri sa na toto!
Ohnutý dáždnik
Ani nevie prečo ho odhodil
Motal som sa s nejakou drôtenou palicou
Tak ho mám na upršané dni
Here's a glove with no partner
It got lost so she tossed you aside but
I've a date for ya, wooly mate
And the half-a-heaven you provide!
Tu je rukavica bez páru
Stratila sa tak ju odhodili ale
Ale mám pre teba parťáčku, vlnená kamarátka
a pre tvoje polovičné pohodlie ktoré poskytuješ!
Almost nearly perfect
Yes it's near enough to new
Your trash is my treasure
Your goodbye is my how d'ya do
Takmer skoro perfektná
Áno je takmer ako nová
Váš odpad je mojím pokladom
Vaše zbohom je moje "ako sa máš"
How d'ya do
How d'ya do again
How d'ya do
Very well then
Ako sa máš
Ako sa máš znovu
Ako sa máš
Tak teda dobre
Here's a coin
Well it once was
Now it's a a smashed penny token
But I know that my Grandpa Joe
Would say "this is only barely broken"
A tu je minca
Aspoň ňou bola
Teraz je to zašednutý cent
Ale viem že starký Joe
by povedal "je len trochu poškodená"
Here's a tin
Let me at it
When I run everyone is a fan
Hear the roar as I kick and I score!
Then my pitch is on the label of the can!
A tu je konzerva
Postite ma k nej
Keď bežím každý je nadšenec
Počujem krik a kopnutia a dosiahnem to
A mojím ihriskom je štítok z konzervy
Almost nearly perfect
Yes it's near enough to new
Your trash is my treasure
Your goodbye is my how d'ya do
Takmer skoro perfektná
Áno je takmer ako nová
Váš odpad je mojím pokladom
Vaše zbohom je moje "ako sa máš"
Found a book with missing pages
Not a problem, I know how it ends
Good King Charlie in his kingdom
Lots of chocolate, lots of friends!
How d'ya do! Loyal subject!
Bring me sweets, royal treats for a king!
Must be pure for a connoisseur
Or the executioners axe shall swing!
Našiel som knihu ktorej chýbali strany
Žiadny problém, viem ako to končí
Dobrý kráľ Charlie v jeho kráľovstve
Veľa čokolády, veľa priateľov!
Ako sa vám vodí?! Verní poddaní!
Dajte mi sladkosti, kráľovské sladkosti pre kráľa!
Musia byť dosť dobré pre znalcov
alebo vás popraví kat!
But till then, I'm just Charlie
Full of talk but no chocolate bars
But someday, when I have my say
Mister Wonka will decree
Every candy shall be free
There'll be Wonka chocolates falling from the stars!
Ale do vtedy, Som len Charlie
Plný slov ale bez čokolád
Ale raz, keď si svoje presadím
Majster Wonka bude vynášať
Každá sladkosť bude zadarmo
Wonkové čokolády budú padať ako hviezdy!
And that'll be absolutely perfect!
Just enough to make you cry...
A bude to tak úžasné!
Tak úžasné až budeš plakať...
Hear the whistle blowing
How d'ya do has to be
Goodbye
Goodbye
Počúvaj ako to píska vetrom
Tak ako sa ti vedie
Zbohom
Zbohom
I'm home! Som doma!

Text přidala monchinella

Překlad přidala monchinella

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Charlie and the Chocolate Factory Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.