Playlisty Akce
Reklama

All that you have is your soul - text, překlad

playlist Playlist
Oh my mama told me
'Cause she say she learned the hard way
Say she wanna spare the children
She say don't give or sell your soul away
'Cause all that you have is your soul
Don't be tempted by the shiny apple
Don't you eat of a bitter fruit
Hunger only for a taste of justice
Hunger only for a world of truth
'Cause all that you have is your soul
Oh moje mamka mně řekla
Protože ona se to naučila tím drsným způsobem
Říká, že chce ušetřit děti
Říká, nedávej ani neprodávej svou duši
Protože všechno, co máš, je tvá duše
Ať tě lesklé jablko neláká
Nepojez z hořkého ovoce
Hlad pouze po chuti spravedlnosti
Hlad pouze po světě pravdy
Protože všechno, co máš, je tvá duše
I was a pretty young girl once
I had dreams I had high hopes
I married a man he stole my heart away
He gave his love but what a high price I paid
And all that you have is your soul
Kdysi jsem byla pěkná malá holka
Měla jsem sny, měla jsem velkou naději
Vzala jsem si muže, ukradl mé srdce
Dal svou lásku, ale jak vysokou cenu jsem musela zaplatit?
A všechno, co máš, je tvá duše
Why was I such a young fool
Thought I'd make history
Making babies was the best I could do
Thought I'd made something that could be mine forever
Found out the hard way one can't possess another
And all that you have is your soul
Proč jsem byla takový mladý blázen?
Myslela jsem si, že udělám díru do světa
Dělat děti jsem uměla nejlíp
Myslela jsem si, že jsem udělala něco, co by mohlo být mé navždy
Zjistila jsem tím horším způsobem, že člověk nemůže vlastnit jiného
A všechno, co máš, je tvá duše
I thought thought that I could find a way
To beat the system
To make a deal and have no debts to pay
I'd take it all take it all I'd run away
Me for myself first class and first rate
But all that you have is your soul
Myslela, myslela jsem si, že můžu najít cestu
Jak prolomit systém
Udělat dohodu a nemít žádné dluhy na splacení
Vzala bych to všechno, vzala všechno, utekla bych pryč
Já pro sebe první třída a první kategorie
Ale všechno, co máš, je tvá duše
Here I am waiting for a better day
A second chance
A little luck to come my way
A hope to dream a hope that I can sleep again
And wake in the world with a clear conscience and clean hands
'Cause all that you have is your soul
Tady jsem, čekám na lepší den
Druhou šanci
Trochu štěští aby přišlo mou cestou
Naději na sny a naději, že můžu znovu spát
A probudit se do dne s čistým svědomím
A čistýma rukama
All that you have
All that you have
All that you have
Is your soul
Všechno, co máš
Všechno, co máš
všechno, co máš
je tvá duše

Text přidal atblatex

Videa přidali Sigur, barnajka

Překlad přidala eleanorah

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Collection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.