Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Píseň zpíval Ben Cristovao.Není jiná žena, která může mít své místo mi -
Ain't another woman that can take your spot my- Pokud jsem vám napsal symfonii,
Jen říct, jak moc jsi mi to pomohlo (to, co byste dělali?)
Kdybych vám řekl, že jsi krásná
Chcete ode mě na pravidelné (řekněte mi, že ne?)
Ne, baby já byl po celém světě
Ale já je neviděl jsem jinou dívku (líbíš se mi)
Tento prsten zde reprezentuje mé srdce
Ale je to jen jedna věc, potřebuji od vás (říkat "Já")
If I wrote you a symphony,
Just to say how much you mean to me (what would you do?)
If I told you you were beautiful
Would you date me on the regular (tell me, would you?)
Well, baby I've been around the world
But I ain't seen myself another girl (like you)
This ring here represents my heart
But there's just one thing I need from you (say "I do")
[Chorus:]
Jo, protože
Vidím, že nás drží se za ruce
Chůze po pláži, naše prsty do písku
Vidím nás na venkově
Sedět na trávě, kterým bok po boku
Dalo by se moje dítě, dovolte mi, abych vás moje paní
Holka, ty mě ohromit
Není to udělat nic crazy
Vidíš, všechno, co chci vám udělat, je být moje láska
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají daleko) Není jiná žena, která může mít své místo, má lásko
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají daleko) Není jiná žena, která může mít své místo, má lásko
[Chorus:]
Yeah, because
I can see us holding hands
Walking on the beach, our toes in the sand
I can see us on the countryside
Sitting on the grass, laying side by side
You could be my baby, let me make you my lady
Girl, you amaze me
Ain't gotta do nothing crazy
See, all I want you to do is be my love
(So don't give away) My love
(So don't give away) My love
(So don't give away) Ain't another woman that can take your spot, my love
(So don't give away) My love
(So don't give away) My love
(So don't give away) Ain't another woman that can take your spot, my love
Ooooh, děvče
Moje láska
Moje láska
Ooooh, girl
My love
My love
Teď, když jsem si psal poznámky lásky
A udělal si úsměv s každým slovem, co jsem napsal (co byste dělali?)
By to dělat chcete změnit své scény
A chtějí být jeden z mého týmu (řekněte mi, že ne?)
Podívejte, jaký to má smysl ještě čekat?
Příčina holka jsem nikdy nebyla tak jistá (to dítě, to jste vy)
Tento prsten zde reprezentuje mé srdce
A vše, co jste čekali (stačí říct "ano")
Now, if I wrote you a love note
And made you smile with every word I wrote (what would you do?)
Would that make you want to change your scene
And wanna be the one on my team (tell me, would you?)
See, what's the point of waiting anymore?
Cause girl I've never been more sure (that baby, it's you)
This ring here represents my heart
And everything that you've been waiting for (just say "I do")
[Chorus:]
Jo, protože
Vidím, že nás drží se za ruce
Chůze po pláži, naše prsty do písku
Vidím nás na venkově
Sedět na trávě, kterým bok po boku
Dalo by se moje dítě, dovolte mi, abych vás moje paní
Holka, ty mě ohromit
Není to udělat nic crazy
Vidíš, všechno, co chci vám udělat, je být moje láska
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají daleko) Není jiná žena, která může mít své místo, má lásko
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají pryč) My love
(Se nedávají daleko) Není jiná žena, která může mít své místo, má lásko
[Chorus:]
Yeah, because
I can see us holding hands
Walking on the beach, our toes in the sand
I can see us on the countryside
Sitting on the grass, laying side by side
You could be my baby, let me make you my lady
Girl, you amaze me
Ain't gotta do nothing crazy
See, all I want you to do is be my love
(So don't give away) My love
(So don't give away) My love
(So don't give away) Ain't another woman that can take your spot, my love
(So don't give away) My love
(So don't give away) My love
(So don't give away) Ain't another woman that can take your spot, my love
Ooooh, děvče
Moje láska
Moje láska
Ooooh, girl
My love
My love
[T.I. 's Rap:]
Dobře je na čase, aby si to JT
Nevím, proč si člověk váhá
Shorty, cool jako fanoušek
Na novém znovu
Ale ještě má ventilátor z Peru do Japonska
Listen baby, já nechci zničit váš plán
Pokud jste dostal muž, zkuste ho ztratit, můžete-li
Příčina dívky po celém světě hodit rukama vysoko
Když chceš jít kopat to vtip postavit se chlapa
(věř mi) ty opravdu nechceš nechat šanci projít
'cause vás nikdo neviděl důvtip člověka tak létat
Baby přátelé, takže můžu jít létat létat
Soukromé, cause I handle my B.I.
Říkají mi svíčka chlap, prostě proto, že jsem na oheň
Nerad muset zrušit mé dovolené, takže nemůžete popřít
Jsem trpělivý, ale já se nebudu snažit
Nechcete přijít, já umřu, není
Počkej, co tím myslíš, nemůžete jít, proč?
Me and my tvůj přítel není žádný kravatu
Říkáte, že chcete kopnout, když mi není tak vysoká?
No, dítě je zřejmé, že mi není tvůj muž
Ain't gon 'lie, I feel your prostor
Ale zapomenout na svou tvář, přísahám, že
St Bart, St Bulla kdekoliv I chill
Jen aby vtip mi pár, budu
[T.I.'s rap:]
Alright it's time to get it JT
I don't know why she hesitates for man
Shorty, cool as a fan
On the new once again
But, still has fan from Peru to Japan
Listen baby, I don't wanna ruin your plan
If you got a man, try to lose him if you can
Cause the girls worldwide throw their hands up high
When they wanna come kick it wit a stand up guy
(Trust me) You don't really wanna let the chance go by
'cause you ain't been seen wit a man so fly
Baby friends so fly I can go fly
Private, cause I handle my B.I.
They call me candle guy, simply because I am on fire
I hate to have to cancel my vacation so you can't deny
I'm patient, but I ain't gonna try
You don't come, I ain't gonna die
Hold up, what you mean, you can't go why?
Me and your boyfriend we ain't no tie
You say you wanna kick it when I ain't so high?
Well, baby it's obvious that I ain't your guy
Ain't gon' lie, I feel your space
But forget your face, I swear I will
St. Bart, St. Bulla anywhere I chill
Just bring wit me a pair, I will
[Chorus:]
Vidím, že nás drží se za ruce
Chůze po pláži, naše prsty do písku
Vidím nás na venkově
Sedět na trávě, kterým bok po boku
Dalo by se moje dítě, dovolte mi, abych vás moje paní
Holka, ty mě ohromit
Není to udělat nic šílený
Vidíš, všechno, co chci vám udělat, je být moje láska
(Láska) moje láska
(láska) moje láska
(láska) Ain't jinou ženou, která může mít své místo, má lásko
(láska) moje lásko
(láska) moje lásko
(láska) z jinou ženou, která může mít své místo, má lásko
[Chorus:]
I can see us holding hands
Walking on the beach, our toes in the sand
I can see us on the countryside
Sitting on the grass, laying side by side
You could be my baby, let me make you my lady
Girl, you amaze me
Ain't gotta do nothing crazy
See, all I want you to do is be my love
(Love) My love
(Love) My love
(Love) Ain't another woman that can take your spot, my love
(Love) My love
(Love) My love
(Love) Ain't another woman that can take your spot, my love
Ooooh, děvče
Moje láska
Moje láska
Ooooh, girl
My love
My love

sry snažila jsem se to co nejvíc česky

Text přidal danielson

Video přidala Andiseq

Překlad přidala hedwig1593

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

1. finálové kolo (12 soutěžících)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.